Finansiering av franchise

Franchising er en av de mest dynamiske vekstmodellene vi har. I en tid med store omstillinger her i Norge, hvor mange prøver å bygge opp noe eget, er det å starte opp en egen forretningsenhet et fristende valg.  Når man […]

Søknadsbrevet- innsalget av deg selv

Et søknadsbrev er noe som kreves i de fleste, men ikke i alle jobbsøkerprosesser. Vi oppfordrer allikevel kandidater til å skrive søknadsbrev, og i de fleste stillingsannonser er det klart opplyst dersom dette er et absolutt krav. I 2.kvartal 2016 […]

CV-skrivingens kjøreregler

I de aller fleste jobbsøkerprosesser må man levere en CV, enten en ferdigskrevet eller elektronisk som man fyller ut på en nettside. Det finnes mange tips på hvordan skrive CV, allikevel opplever vi i Cappa at mange av CV’ene vi […]

Franchise – noe for deg?

I et stadig tøffere jobbmarked, kanskje løsningen er å starte for deg selv? Kjøpmann, driver, franchisetaker, forhandler, retailer eller partner, kjært barn har mange navn. Felles for de alle er at det er tittelen på en person eller et firma som […]

Hvorfor LinkedIn?

Visste du at mange stillinger aldri blir utlyst? Mange stillinger går internt, men mange blir også besatt ved hjelp av rekrutteringsselskaper, hvor søket etter den perfekte kandidaten foregår blant annet gjennom LinkedIn. LinkedIn er i dag den største CV-basen online […]

spinner loader