Nedbemanning grunnet korona

Må din virksomhet nedbemanne som følge av covid-19 viruset?

Det vi nå opplever er unikt i verdenshistorien. På ulike måter rammes vi både helsemessig, på jobb og i hverdagen.

Noen virksomheter permitterer for en periode, mens andre må nedbemanne. Om du blir tvunget til å redusere bemanningen er det mulig å bistå de berørte på ulike måter. Ett tiltak kan være å hjelpe dem som må slutte med å finne en ny jobb.

Veiledning og oppfølging med digitale møter

Cappa gjennomfører digitale møter med skreddersydd oppfølging av enkeltpersoner eller mindre grupper.
Noen aktuelle temaer:

Oppfølging av enkeltpersoner:

 • dybdeintervju med bevisstgjøring og individuelle råd
 • kartlegging av verdier, ønsker og kompetanseområder
 • hjelp til å sette opp personlige mål og karrieremål
 • hjelp med CV
 • personlighetstest (og evt evnetester) med gjennomgang av resultater
 • oppfølging i en definert periode

Temaer for enkeltpersoner og mindre grupper:

 • skrive CV
 • skrive søknad
 • jobbsøking
 • bruk av sosiale medier
 • forberedelser til intervju
 • intervjuet
 • oppfølging etter intervjuet

Om gjenværende stillinger lyses ut

Noen ganger krever nedbemanningsprosesser at nåværende medarbeidere må søke på de jobbene som blir igjen. Cappa kan bistå med å sikre en ryddig prosess og avdekke hvem som er best kvalifisert. Eksempler på innhold i slike prosesser:

 • søknadsutlysning (intern eller åpen også for eksterne søkere)
 • søknadshåndtering
 • screening og dybdeintervjuer
 • testverktøy fra Cut-e (personlighetstester og evnetester)
 • kompetanseprofil
 • egenerklæringsskjema
 • referansesamtaler
 • bistand i sluttevalueringer

Juridisk bistand

Gjennom dyktige samarbeidspartnere tilbyr vi juridisk rådgivning knyttet opp til f.eks.

 • nedbemanninger
 • oppsigelser
 • forhandling av sluttpakker
 • øvrige arbeidsrettslige spørsmål


Ta kontakt med oss for en fortrolig samtale:

Frode Finsrud
Mobil: + 47 901 77 103
E-post: frode.finsrud@cappa.no
|
Fredrik M. Vegsgsaard
Mobil: + 47 900 20 079
E-post: fredrik.vegsgaard@cappa.no