Det nye datadirektivet trår snart i kraft, og vi er klare!

Vi i Cappa har alltid vært opptatt av å forvalte og verne om personopplysninger på en profesjonell og sikker måte. Med den nye personvernforordningen (GDPR) blir enkeltindividers vern om sine personopplysninger styrket. For Cappa har det betydd en nøye gjennomgang av interne rutiner og tjenester for å være sikre på at vi møter de nye kravene om behandling av våre kandidaters personopplysninger.

Som rekrutteringsselskap er formålet med innsamling og lagring av CV’er og personopplysninger, å finne og velge ut de best kvalifiserte kandidatene til ledige stillinger. Som kandidat skal du være trygg på at vi har gode og sikre rekrutteringsverktøy og systemer, samt aldri behandler dine personopplysninger uten samtykke eller til noe annet formål enn rekruttering.

Vi håper du fortsatt ønsker å være tilgjengelig for fremtidige muligheter hos oss og ønsker deg velkommen til å registrere din CV her.

Her kan du lese vår personvernerklæring.