Hvordan skrive en god CV?

Skal du søke på en ny jobb? Da er det stor sannsynlighet for at du må legge ved din CV. Din CV er sammen med et eventuelt søknadsbrev det første arbeidsgiver ser på når de vurderer søknaden. Søknadsbrevet og CV’en skal utfylle hverandre og gi leseren et klart bilde av din kompetanse og erfaring.

Hva er formålet med din CV?

Det viktigste med CV’en din er at du kort og konsist presenterer din arbeidserfaring, kompetanse og utdannelse. Gi leseren et tydelig bilde av dine nøkkelkvalifikasjoner og hvorfor du er aktuell for stillingen du søker på.

 

Hva bør en CV inneholde?

Din CV bør være oversiktlig for leseren og skreddersydd til stillingen du søker på. Sørg for at det viktigste står først. Her er noen konkrete tips for hva din CV bør inneholde:

Personalia: Personalia øverst på CV’en skal inneholde fullt navn, fødselsdato, adresse, mailadresse og telefonnummer. Har du en utfyllende LinkedIn-profil må du gjerne også legge ved lenken til den. Vi anbefaler at du bruker din personlige mailadresse i CV’en. Du velger selv om du legger ved et portrettbilde. Velger du å ta det med anbefaler vi at det er et profesjonelt bilde med nøytral bakgrunn.

Nøkkelkvalifikasjoner: Det kan være nyttig å fremheve dine nøkkelkvalifikasjoner, det gir deg en mulighet til å oppsummere kompetanse effektivt. Nøkkelkvalifikasjonene bør stå tidlig i CV’en, og være konkrete og relevante for stillingen du søker på. Har du 8 års ledererfaring fra butikk så skriv «8 års ledererfaring fra butikk» heller enn «Lang ledererfaring».

Arbeidserfaring: List opp din arbeidserfaring i omvendt kronologisk rekkefølge, med siste arbeidsforhold først. Skriv dato (måned og år) for når du startet i stillingen og eventuelt sluttet. Skriv gjerne kort om arbeidsoppgaver, ansvar og resultater – en tittel forteller gjerne ikke alt om rollen. Har du for eksempel hatt personalansvar? Fortell hvor mange du har hatt personalansvar for. Var det et kort arbeidsforhold må du gjerne nevne hvorfor. For å unngå at CV’en blir for lang, tilpass hvor mye du skriver om hvert arbeidsforhold. Fokuser på det som er mest relevant for stillingen.

Utdanning: I likhet med arbeidserfaring, list opp utdanningen din i omvendt kronologisk rekkefølge. Har du tatt høyere utdannelse, skriv gjerne hva utdanningen innebærer og hva slags fag/kurs du tok.

Kurs: Har du deltatt på kurs, har sertifikater og/eller godkjenninger som er relevant for stillingen anbefaler vi at du skriver det ned.

Referanser: Skriv for eksempel «Referanser gis på forespørsel». Hvis du velger å oppgi referansepersoner på CV, sørg for at de er informert. (Referanser kontaktes normalt ikke før etter intervju er gjennomført).

 

Skreddersy og vær konkret

Din CV bør ikke være for lang (helst ikke overskride 2 sider). Har du lang arbeidserfaring kan dette være en utfordring, men kort den ned ved å fokusere på det som er relevant. Er du nyutdannet kan du velge å ta med ungdomsskole og videregående, men har du jobbet flere år er det ikke nødvendig å bruke plass på det.

CV’en forteller arbeidsgiveren deler av din historie. Har du hull i CV’en anbefaler vi at du skriver kort om dette, enten i CV’en eller en vedlagte søknad. Du velger selv om du vil skrive kort om fritidsinteresser. Velger du å gjøre det bør det stå nederst i CV’en, men før referanser som vanligvis kommer helt til slutt.

Sørg for at din CV og søknad utfyller hverandre. Du kan lese mer om hvordan du bør skrive en søknad her. Er du blitt invitert på et intervju? Les våre beste tips til hvordan du forbereder deg her.

Her er Cappas egen CV-mal som fritt kan benyttes. Du finner også andre maler her.

Lykke til!