Rekruttere franchisetakere / forhandlere

Rekruttering av personer som skal drive egen virksomhet er en jobb for spesialister

I Cappa er vi spesialister på rekruttering franchisetakere, forhandlere, partnere, agenter, masterfranchisetakere og alle modeller som har lokalt eierskap. Vi bistår også med å rekruttere ledere og fagspesialister til kjedekontoret og i egeneide virksomheter.

I alle rekrutteringsprosesser er det avgjørende å finne kandidater med riktig bakgrunn, kompetanse, personlighet og motivasjon. Ved rekruttering av franchisetakere og liknende er det også noen andre egenskaper og forutsetninger som er avgjørende, blant annet:

  • Mulighet til finansiering
  • Evne til å følge konsept
  • Ønske om langsiktighet
  • Støtte fra familie/venner
  • Stor arbeidskapasitet
  • Ekte engasjement for å drive egen virksomhet
  • Forståelse for forretningsdrift

Mer enn 20 års erfaring

Grunnleggerne av Cappa har rekruttert franchisetakere siden midten av 90-tallet, og Cappa har i mer enn 20 år vært det ledende selskapet i Skandinavia innen dette feltet. Med Cappa som samarbeidspartner kan du være trygg på at vi har det som trengs for at din virksomhet skal kunne vokse med kvalifiserte og motiverte franchisetakere. Gjennom hele prosessen fungerer vi som en sparringspartner, og som vår oppdragsgiver blir du løpende orientert om rekrutteringsprosessen.

Vi har gjennom mange år opparbeidet et stort nettverk, både av kandidater og samarbeidspartnere. Vår database består av flere enn 30.000 kandidater.

Cappa har et nært samarbeid med Skandinavias fremste miljø innen kjede- og franchiseutvikling; FranchiseArkitekt. Vi er en av arrangørene av Franchisekonferansen i samarbeid med Virke, og er også med i juryen som deler ut prisene Årets Franchisekjede og Årets Franchisetaker hvert år. Cappa står bak FranchisePortalen, et nettsted hvor potensielle franchisetakere og franchisegivere søker informasjon og franchisemuligheter.

Med Cappa som samarbeidspartner kan du være sikker på en profesjonell og fortrolig dialog og prosess. Om du eier en virksomhet eller franchiseenhet som trenger nye eiere, så har vi lang erfaring også her.

Vennligst ta kontakt for mer informasjon eller et uforpliktende møte. Tlf. 23 38 38 80 eller post@cappa.no.

De fleste rekrutteringsprosesser har følgende faser:

 

1 - Kravspesifikasjon

I forkant av prosessen setter vi oss grundig inn i oppdragsgivers behov. I samtaler med oppdragsgiver får vi inngående kunnskap om konseptet, rollefordelingen, krav og forventninger.

Vi utarbeider en prosjektbeskrivelse som brukes i dialog med kandidatene.

 

2 - Målrettet annonsering

På bakgrunn av krav og ønsker utarbeider vi en stillingsannonse som treffer kandidatene vi ser etter. Vi annonserer på ulike plattformer avhengig av rolle, og ser at målrettet annonsering kombinert med aktivt søk er den beste metoden for å tiltrekke seg attraktive kandidater.

Cappa håndterer henvendelser og søknader. Vi sørger for profesjonell håndtering av interessenter uavhengig om de er aktuelle eller ikke.

 

3 - Aktivt søk

I kombinasjon med målrettet annonsering jobber vi med aktivt søk og headhunter aktuelle kandidater. Vi bruker ulike plattformer og metoder i søket, som blant annet vår egen kandidatdatabase, LinkedIn, vårt nettverk og andre kilder.

Våre rådgivere er aktive, profesjonelle og diskrete i kontakt med kandidater og kilder.

 

4 - Intervju og testing

Cappa gjennomfører første møte med interessenter / kandidater. Gjennom en systematisk tilnærming vurderer vi hvilke som er aktuelle for videre prosess.

Cappa er sertifisert i testverktøy fra Aon Assessment (tidligere Cut-e), og kan om ønskelig gjennomføre personlighet- og evnetester for oppdragsgiver. Kandidater som gjennomfører tester får en personlig tilbakelesing fra en av våre rådgivere.

 

5 - Presentasjon

Etter et første møte vurderer vi kandidater og presenterer de vi anser som aktuelle for oppdragsgiver i et møte, fysisk eller per videokonferanse. Cappa er en aktiv part i møte mellom oppdragsgiver og kandidater.

 

6 - Bakgrunnssjekk

I alle rekrutteringsprosesser gjennomfører vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Vi gjennomfører grundige referansesamtaler og kandidatene fyller ut egenerklæring. Vi tilbyr også tester, kredittsjekk, åpent kildesøk etc.

 

7 - Finansiering

Finansiering må være på plass før endelig avtale inngås. Cappa gir oppdragsgiver innspill på hvordan man kan formidle krav til kapital og finansiering på en pedagogisk og løsningsorientert måte. Vi bistår kandidatene med å forstå den finansielle modellen og hva som skal til for å få finansiering på plass.

 

8 - Franchiseavtale / samarbeidsavtale

Våre rådgivere loser oppdragsgiver og kandidater trygt gjennom hele prosessen. Det er normalt at det er oppdragsgiver som gjennomgår avtaleverk og signerer den endelige avtale. Ved behov for juridisk bistand har vi kontakt med ledende advokater innenfor området både i Norge og ellers i Skandinavia.

 

Kontakt oss

Ønsker du en prat om hva vi kan bistå dere med?

Vennligst ta kontakt for mer informasjon eller et uforpliktende møte.

Tlf. + 47 23 38 38 80 eller post@cappa.no.