Nedbemanning – Outplacement

Har dere en situasjon som krever nedbemanning eller må enkeltpersoner slutte av andre årsaker?

Om man må redusere bemanningen er det viktig at dette foregår på en ryddig måte. Alle er tjent med at de berørte sitter igjen med et inntrykk av at prosessen har vært god, til tross for at de mister jobben. Det er mange faktorer som spiller inn, både juridiske, økonomiske og menneskelige.

Outplacement kan være en nødvendig del av en sluttpakke eller et frivillig tilbud fra arbeidsgiver for å hjelpe ansatte med å komme seg videre i yrkeslivet. Her kan Cappa bistå på flere områder enten det det er snakk om enkeltpersoner, grupper, avdelinger eller en hel virksomhet.

Målet er å avslutte arbeidsforhold på en ryddig måte og gjøre de som blir overtallige i bedre stand til å få en ny meningsfylt jobb.

Om virksomheten må nedskalere eller nedbemanne

Cappa leverer et skreddersydd og individuelt tilpasset opplegg som for eksempel består av:

Kurs for mindre grupper innenfor temaer som:

 • skrive CV
 • skrive søknad
 • jobbsøking
 • bruk av sosiale medier
 • forberedelser til intervju
 • intervjuet
 • oppfølging etter intervjuet

Oppfølging av enkeltpersoner:

 • dybdeintervju med bevisstgjøring og individuelle råd
 • kartlegging av verdier, ønsker og kompetanseområder
 • hjelp til å sette opp personlige mål og karrieremål
 • hjelp med CV
 • personlighetstest (og evt evnetester) med gjennomgang av resultater
 • oppfølging i en definert periode

Om gjenværende stillinger lyses ut

Noen ganger krever nedbemanningsprosesser at nåværende medarbeidere må søke på de jobbene som blir igjen. Cappa kan bistå med å sikre en ryddig prosess og avdekke hvem som er best kvalifisert. Eksempler på innhold i slike prosesser:

 • søknadsutlysning (lukket eller åpen også for eksterne søkere)
 • søknadshåndtering
 • screening og dybdeintervjuer
 • testverktøy fra Cut-e (personlighetstester og evnetester)
 • kompetanseprofil
 • egenerklæringsskjema
 • referansesamtaler
 • bistand i sluttevalueringer

Registrere åpne søknader

Vi tar gjerne imot åpne eller generelle søknader, så vil det være enklere for våre rådgivere å finne frem til personer med ønsket kompetanse.
Man registrerer seg raskt, trygt og enkelt herfra.

Juridisk bistand

Gjennom dyktige samarbeidspartnere tilbyr vi juridisk rådgivning knyttet opp til f.eks.

 • nedbemanninger
 • oppsigelser
 • forhandling av sluttpakker
 • øvrige arbeidsrettslige spørsmål

 

Ta kontakt med oss for en fortrolig samtale:

Frode Finsrud
Mobil: + 47 901 77 103
E-post: frode.finsrud@cappa.no
|
Fredrik M. Vegsgsaard
Mobil: + 47 900 20 079
E-post: fredrik.vegsgaard@cappa.no