Fast stilling eller franchise?

Cappa rekrutterer til både faste stillinger og franchise.

Lurer du på hva som er forskjellen på å være fast ansatt i en virksomhet, sammenlignet med å drive egen virksomhet, for eksempel som franchisetaker? For å forstå forskjellene er det viktig å vite hva det innebærer å være franchisetaker.

Mange ønsker å drive sin egen bedrift og det er flere måter å gjøre det på. Den enkleste er å bli en del av et eksisterende kjedekonsept som franchisetaker eller i en liknende modell der man eier og driver selv.

Som franchisetaker driver man sitt eget firma, som oftest som et aksjeselskap (AS) eller et enkeltpersonforetak (ENK). I et AS kan man bli fast ansatt i sitt eget selskap, og få de samme grunnleggende rettigheter som ved en vanlig fast ansettelse. Ikke minst ved sykdom, permitteringer og permisjoner kan dette være viktig. Før du undertegner en franchiseavtale er det viktig å sette seg godt inn i konseptet, vurdere inntjeningspotensialet, snakke med noen eksisterende franchisetakere, gjennomgå juridiske avtaler og økonomiske forpliktelser. En franchiseavtale gjelder ofte for 5 år eller mer med mulighet til forlengelse. Da er det viktig å være trygg på at dette er noe man virkelig vil og kan.

En rekke franchisekjeder tilbyr nøkkelferdige løsninger med gode rutiner og grundig opplæring. Noen tilbyr alt av markedsføring, innkjøp, finansieringsplaner, opplæring, prosjektering, bygging av lokaler, logistikk, profilering, innredning, administrative systemer, budsjettering og regnskapsførsel. Andre franchisekjeder tilbyr noen fellestjenester som innkjøps, logistikk og profilering, men hvor franchisetaker skaper egne rutiner for backoffice, regnskapsføring osv. Det finnes ingen fasit på hva som er “best”. Et tydelig og sentralstyrt konsept kan passe veldig bra for noen, men ikke nødvendigvis for den som ønsker å bestemme «alt» selv.

 

Hva er fordelene med franchise og liknende konsepter?

Noen av fordelene ved å ta del i en etablert kjede:

 • Drømmen om å drive noe eget kan gå i oppfyllelse. Man får være sin egen sjef og skape sin egen arbeidsplass.
 • For mange er det givende at innsatsen man legger i arbeidet går tilbake til egen lomme. Det ligger derfor gode mulighet for solid inntjening og utbytte fra eget selskap.
 • Lokalt eierskap legger til rette for større engasjement, høyere omsetning og bedre resultater.
 • Franchisetakere får normalt tilgang til et gjennomprøvd konsept og merkenavn, gode innkjøpsbetingelser, felles profilering og markedsføring, opplæring og oppfølging, felles teknisk plattform og system.
 • Franchisegiver kan tilrettelegge for at franchisetaker bruker mest tid på å drifte enheten, og mindre tid på administrative oppgaver.
 • Franchisetakerne lærer av hverandre. Du får muligheten til å lære av andre som lykkes og bli en del av et fellesskap.
 • Nye produkter, tjenester og konsepter blir testet ut av flere.

Flere analyser viser at franchiseenheter er mer lønnsomme enn tilvarende enheter som eies av kjeden («egeneide»). En av grunnene til det er trolig det lokale kremmerskapet og engasjementet som oppnås ved at eier er tilstede. Les franchiserapportene fra Virke og Franchisearkitekt. Les mer om franchise her.

Hva du bør være klar over før du blir franchisetaker

Det er flere ting man bør tenke godt igjennom før man blir franchisetaker eller tilsvarende:

 • Å drive egen virksomhet krever som regel mye jobbing og lange dager, særlig i starten.
 • Franchise vil alltid innebære en risiko i forhold til penger man stiller med som egenkapital eller sikkerhet.
 • Man blir underlagt et system og sett med regler og rutiner som skal følges. Ikke alle trives med det.
 • Man bør ha et visst tidsperspektiv på samarbeidet, kontraktene varer som regel i flere år. For enkelte er langtidsperspektiv en fordel, for andre kan det være en ulempe.
 • Som franchisetaker kan du sjelden selge din virksomhet fritt om du skulle ønske det. Franchisegiver vil enten håndtere rekruttering av en ny franchisetaker eller som et minimum kreve å godkjenne den nye.
 • Noen franchisekonsepter aksepterer at man kan beregne en gevinst ved det som er bygget opp (kalles gjerne goodwill), men langt i fra alle. I de fleste franchisesystemer legges det opp til at du tjener penger i den tiden du er franchisetaker, ikke når du går ut. Det er likevel gjerne slik at ny franchisetaker kan kjøpe eventuelt varelager, maskiner og utstyr.
 • Rettigheter til navn, konsept og kanskje også beliggenheten tilhører franchisegiver.
 
 

Ønsker du å bygge opp en virksomhet fra grunnen av?

Et alternativ til å drive egen virksomhet i en allerede eksisterende kjede, er å bygge opp en virksomhet fra grunnen av. Da vil du (eierne) ha kontroll over både den lokale enheten og konseptet.

Om du har en god idé og er dyktig kan du lykkes. Det er imidlertid langt mer krevende å bygge opp noe fra grunnen av enn å ta del i et allerede etablert og dokumentert lønnsomt konsept. Tall fra SSB viser at rundt 30% av nyetablerte småbedrifter ikke er aktive etter 5 år i flg SMB Norge. Mange gode råd finnes på deres nettsider.

Går du med en entreprenør i magen og vil bygge opp en kjede for deg selv, kan det også være verdt å vurdere å bli masterfranchisetaker. Da vil man kunne etablere enheter på egen hånd eller ha franchisetakere under seg, kanskje i en internasjonal kjede som ikke er i Norge fra før. Masterfranchise betyr at man får enerett på å bygge en kjede i ett eller flere land, eller ett eller flere områder. Det er mange internasjonale konsepter som ønsker seg til Norge.

 

Ble du nysgjerrig på å drive for deg selv i en kjede?

Under stillinger  ligger det aktuelle prosjekter vi arbeider med nå. Ta kontakt med rådgiveren nevnt i annonsen, og be om mer informasjon.

Du er også velkommen til å kontakte oss pr telefon, + 47 23 38 38 80.

Cappa har også et eget nettsted for franchise, Franchiseportalen.no.

Last opp din CV hos Cappa!

Våre oppdragsgivere er alltid på utkikk etter dyktige ledere, medarbeidere og franchisetakere. Registrer deg hos oss med en åpen eller generell søknad. Les mer her.