Fast stilling eller franchise?

Cappa rekrutterer til både faste stillinger og franchise

Mange drømmer om å gå fra en stilling som fast ansatt til å starte sin egen virksomhet. Det er mange måter å drive egen bedrift på. Den enkleste er å bli en del av et eksisterende kjedekonsept som franchisetaker eller i en liknende modell der man eier og driver selv.

En rekke kjeder tilbyr nøkkelferdige løsninger med gode rutiner og skikkelig opplæring. Det finnes franchisekonsepter som tilbyr alt av markedsføring, innkjøp, finansieringsplaner, opplæring, prosjektering, bygging av lokaler, logistikk, profilering, innredning, administrative systemer, budsjettering og regnskapsførsel. Dette er kjeder som ønsker at franchisetakeren skal bruke mest mulig tid i salg/butikk/produksjon, og minst mulig tid til kontorarbeid.

Det finnes også franchisekonsepter som tilbyr en del fellestjenester, spesielt innen innkjøp, logistikk og profilering, men som lar franchisetakeren skape egne rutiner for backoffice, regnskapsførsel etc.
Det finnes ingen fasit på hva som er “best”. Et stramt sentralstyrt konsept kan passe veldig bra for noen, men ikke for den som er opptatt av å ha «frie tøyler» og gjøre alt som man selv vil.

Før du undertegner en franchiseavtale er det viktig å sette seg godt inn i konseptet, vurdere inntjeningspotensialet, snakke med noen eksisterende franchisetakere, gjennomgå juridiske avtaler og økonomiske forpliktelser. En franchiseavtale gjelder ofte for 5 år eller mer med mulighet til forlengelse. Da er det viktig å være trygg på at dette er noe man virkelig vil og kan. Som franchisetaker driver man sitt eget firma, som oftest som aksjeselskap (AS) eller enkeltpersonforetak (ENK). I et AS blir man fast ansatt i eget selskap, og får de samme grunnleggende rettigheter som ved en vanlig fast ansettelse. Ikke minst ved sykdom og permisjoner kan dette være viktig.

 

Hva er fordelene med franchise og liknende konsepter?

Noen av fordelene ved å ta del i en etablert kjede:

 • Drømmen om å drive noe eget kan gå i oppfyllelse. Man får være sin egen sjef og skape sin egen arbeidsplass.
 • For mange er det givende at innsatsen man legger i arbeidet går tilbake til egen lomme. Det ligger derfor gode mulighet for solid inntjening og utbytte fra eget selskap.
 • Lokalt eierskap legger til rette for større engasjement, høyere omsetning og bedre resultater.
 • Franchisetakere får normalt tilgang til et gjennomprøvd konsept og merkenavn, gode innkjøpsbetingelser, felles profilering og markedsføring, opplæring og oppfølging, felles teknisk plattform og system.
 • Franchisegiver kan tilrettelegge for at franchisetaker bruker mest tid på å drifte enheten, og ikke bruke mye tid på administrative oppgaver.
 • Man kan lære av andres feil og slippe å gjøre de samme feilene selv.
 • Man kan lære av andre som gjør det bra, og være en del av et større miljø.
 • Nye produkter, tjenester og konsepter blir testet ut av flere.

Flere analyser viser at franchiseenheter er mer lønnsomme enn tilvarende enheter som er sentralt eide («egeneide»). Les franchiserapportene fra Virke og Franchisearkitekt. Grunnen til det er trolig det lokale kremmerskapet og engasjementet.

Hva er ulempene med franchise?

Det finnes selvsagt også både ulempe og risiko ved å drive som franchisetaker eller tilsvarende. Her er noen av dem:

 • Franchise krever som regel mye jobbing og lange dager, særlig i starten.
 • Franchise vil alltid innebære en risiko i forhold til penger man stiller med som egenkapital eller sikkerhet.
 • Man blir underlagt et system og sett med regler og rutiner som skal følges. Ikke alle trives med det.
 • Man bør ha et visst tidsperspektiv på samarbeidet, kontraktene varer som regel i flere år. For enkelte er langtidsperspektiv en fordel, for andre kan det være en ulempe.
 • Som franchisetaker kan du sjelden selge din virksomhet fritt om du skulle ønske det. Franchisegiver vil enten håndtere rekruttering av en ny franchisetaker eller som et minimum godkjenne den nye.
 • Noen franchisekonsepter aksepterer at man kan beregne en gevinst ved det som er bygget opp / goodwill, men langt i fra alle. I de fleste franchisesystemer legges det opp til at du tjener penger i den tiden du er franchisetaker, ikke når du går ut.
 • Rettigheter til navn, konsept og kanskje også beliggenheten tilhører franchisegiver.

 

 
 

Er det ikke bedre å starte en virksomhet helt fra grunnen av?

Et alternativ til å bli selvstendig i en allerede eksisterende kjede, er å bygge opp en virksomhet fra grunnen av. Da vil du (eierne) ha kontroll over både den lokale enheten og konseptet.

Om du har en god idé og er dyktig kan du lykkes. Det er imidlertid langt mer krevende å bygge opp noe fra grunnen av enn å ta del i et allerede etablert og dokumentert lønnsomt konsept. Tall fra SSB viser at rundt 30% av nyetablerte småbedrifter ikke er aktive etter 5 år i flg SMB Norge. Mange gode råd finnes på deres nettsider.

Går du med en entreprenør i magen og vil bygge opp en kjede for deg selv, kan det også være verdt å vurdere å bli masterfranchisetaker. Da vil man kunne etablere enheter på egen hånd eller ha franchisetakere under seg, kanskje i en internasjonal kjede som ikke er i Norge fra før. Masterfranchise betyr at man får enerett på å bygge en kjede i ett eller flere land, eller ett eller flere områder. Det er mange internasjonale konsepter som ønsker seg til Norge.

 

Ble du nysgjerrig på å drive for deg selv i en kjede?

Under STILLINGER  ligger det aktuelle prosjekter vi arbeider med nå. Ta kontakt med rådgiveren nevnt i utlysningen, og be om mer informasjon.

Du er også velkommen til å kontakte oss pr telefon, + 47 23 38 38 80.

Cappa har også et eget nettsted for franchise, Franchiseportalen.no.

Last opp din CV hos Cappa!

Våre oppdragsgivere er alltid på utkikk etter dyktige ledere, medarbeidere og franchisetakere. Registrer deg hos oss med en åpen eller generell søknad. Les mer her.