Franchise (egen virksomhet)

Vil du drive for deg selv innenfor et etablert konsept?

Franchise er en svært vanlig driftsmodell og er mye brukt innen varehandel, restaurant, tjenesteytende virksomheter og Business 2 Business. I Cappa rekrutterer vi også forhandlere, retail partnere, salgsagenter for merkevarer og masterfranchisetakere for et land eller område.

Ledige franchisemuligheter

Kort om franchise: Som franchisetaker får man mulighet til å eie og drive sitt eget firma, ofte innen et etablert kjedekonsept. Franchise er snarveien til å etablere egen virksomhet. Man blir sin egen sjef, med mulighet for lønnsomhet og overskudd. Overskudd kan gi mulighet for å ta ut utbytte (fra aksjeselskap) i tillegg til lønn. Driver man eget firma vil det imidlertid også alltid være en risiko for underskudd og tap.

Et franchisesamarbeid blir som regel regulert gjennom en tidsbestemt juridisk avtale. Franchisegiveren eier konseptet, og skal stå for utvikling, dokumentasjon og tilrettelegging. Franchisetakeren får rett til å drive franchise på et bestemt sted eller i et bestemt område.

I Norge og Skandinavia baserer svært mange kjeder sin virksomhet på lokalt eierskap. God økonomi og kjøpekraft sammenliknet med de fleste andre land, sørger for at også mange internasjonale kjeder etablerer seg her. Mange drømmer om å starte sin egen virksomhet. Å bygge opp en bedrift helt fra grunnen av innebærer som regel høy risiko og store investeringer. Det kan også være vanskelig å finne egnede lokaler på egen hånd. De fleste kjøpesentra er opptatt av å få rett kjedekonsept inn, og er ikke så åpne for nye og ukjente butikker og konsepter.

Å gå inn i et allerede etablert kjedekonsept med lokalt eierskap kan være snarveien til å starte sin egen virksomhet. Man blir sin egen sjef, med mulighet for lønnsomhet og overskudd. Overskudd kan gi mulighet for å ta ut utbytte (fra aksjeselskap) i tillegg til lønn. Driver man eget firma vil det imidlertid også alltid være en risiko for underskudd og tap.

Fra kjedens side er det flere grunner til å ha en driftsform med lokalt eierskap, f.eks.:

 • Fordele risiko og investeringer.
 • Normalt sett mindre behov for oppfølging enn en virksomhet eid sentralt av kjeden.
 • Nødvendig lokalkunnskap for å betjene et lokalt marked.
 • Større personlig engasjement og innsats.
 • Sterkere fokus på inntektsbringende aktiviteter, kostnadseffektivisering og overskudd.

I et langstrakt land som Norge er oppfølging også kostbart, det er nok en av grunnene til at franchise og tilsvarende driftsformer er så populært.

 

Ulike begreper og driftsformer

Det er mange ulike begreper som benyttes om det å drive selv innenfor en kjede, her er de vanligste:

Franchise:

Franchise er en svært vanlig driftsmodell og er mye brukt innen varehandel, restaurant, tjenesteytende virksomheter og B2B. Som franchisetaker driver man gjerne sitt eget firma, innen et etablert kjedekonsept. Det finnes over 300 franchisekonsepter i Norge, og rundt dobbelt så mange i Sverige. Noen franchisekonsepter tillater at man driver flere franchiseenheter, såkalt clusterfranchise. Det finnes også konsepter der franchisen inngår som en del i en eksisterende virksomhet. I noen kjeder bruker man begreper som kjøpmann, retailer, partner eller driver.
Det finnes enkelte kjeder som bruker uttrykket «franchise light». Det kan være konsepter der kjeden tar alle investeringer, men man kan få en andel av overskuddet til bedriften utbetalt som lønn eller bonus. Man vil da ikke ha noe eierskap i selskapet.

Masterfranchise:

En masterfranchisetaker har vanligvis rettighetene til å drive et franchisekonsept i ett eller flere land. Man kan selv være den utøvende franchisetaker, ha egeneide enheter eller franchisetakere som rapporterer til masterfranchisetakeren. Reitan har for eksempel masterfranchisen til 7-eleven i bl.a. Skandinavia.

Forhandler:

En forhandler kan representere et helt og fullt konsept, eller som forhandler av enkelte varer / merker og tjenester. En forhandler er ofte noe friere stilt og med færre retningslinjer fra kjedekontoret enn i en franchisekjede. Det finnes kjeder som driver med forhandlere på samme måte som franchise. I Cappa rekrutterer vi primært forhandlere til hele konsepter, eksempelvis bensistasjonforhandlere.

Agentur:

En agent er et vanlig begrep på leverandørsiden i handelsvirksomheter. En agent har en rettighet til å representere et merke eller utvalgte varer i et definert marked. Det kan være i et land, fylke eller i en spesiell del av markedet. Innen tjenester, software etc brukes noen ganger begrepet «lisens» istedenfor agent.

 

Vurderer du å starte for deg selv?

I Cappa har vi kontakt med en rekke personer og firmaer som vurderer nye muligheter:

 • Enkeltpersoner eller små grupperinger (f.eks. ektepar) som ønsker å etablere egen virksomhet og ha sitt daglige virke der som eier og driver.
 • Privatpersoner som ønsker å investere i virksomhet, men som ønsker andre til å drive.
 • Profesjonelle aktører innen for eksempel finans eller handelsvirksomhet som vurderer nye muligheter, for eksempel gjennom masterfranchise.

Litt mer om franchise

Den mest utbredte driftsformen som Cappa jobber med er franchise. Vi vil derfor beskrive dette nærmere, men det er mange fellestrekk mellom franchise, forhandler og agentur.

Et franchisesamarbeid blir som regel regulert gjennom en tidsbestemt juridisk avtale. Franchisegiveren eier konseptet, og skal stå for utvikling, dokumentasjon og tilrettelegging. Franchisetakeren får rett til å drive franchise på et bestemt sted eller i et bestemt område. Mange kjeder tilbyr nøkkelferdige løsninger med gode rutiner og grundig opplæring. Det finnes franchisekonsepter som tilbyr alt av markedsføring, innkjøp, finansieringsplaner, opplæring, prosjektering, bygging av lokaler, logistikk, profilering, innredning, administrative systemer, budsjettering og regnskapsførsel. Man blir underlagt et system, et sett med regler og rutiner som skal følges. Ikke alle trives med det.

De fleste kjeder ønsker at franchisetakeren skal bruke mest mulig tid i salg/butikk/produksjon, og minst mulig tid til kontorarbeid.
Det finnes franchisekonsepter som tilbyr en del fellestjenester, men som lar franchisetakeren ha valgfrihet til å skape egne rutiner for backoffice, regnskapsførsel etc.

Vi anbefaler potensielle franchisetakere å sette seg godt inn i hva de aktuelle franchisekonseptene tilbyr, vurdere om inntjeningspotensialet er der, om andre franchisetakere er tilfredse, om konsepter og avtaler virker gjennomarbeidede, seriøse og balanserte. En franchiseavtale gjelder ofte for 5 år eller mer med muligheter for forlengelse. Da er det viktig å være trygg på at dette er noe man virkelig vil og kan. For enkelte er langtidsperspektiv en fordel, for andre kan det være en ulempe.

Drive sitt eget firma

Som franchisetaker driver man sitt eget firma, som oftest som enkeltpersonforetak (ENK) eller aksjeselskap (AS). I sistnevnte blir man fast ansatt i eget selskap, og får de samme grunnleggende rettigheter som om man er ansatt andre steder. Ikke minst ved sykdom og permisjoner kan dette være viktig.
Noen franchisegivere krever at man driver gjennom et aksjeselskap, andre ikke. Vi vil generelt anbefale aksjeselskap, som er en ryddig og grei driftsform. Minstekravet til aksjekapital ble i 2012 for øvrig senket fra 100.000,- til 30.000,-

Små aksjeselskaper kan velge bort revisjon av årsregnskapet på visse vilkår:

 • Driftsinntektene er under 5 mill. kroner
 • Balansesummen er under 20 mill. kroner
 • Gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk.

Ulike modeller

Det finnes like mange franchisemodeller som det finnes kjeder. Vårt råd er å sikte mot seriøse kjedekonsepter med langsiktig perspektiv, dyktige folk og ordnede forhold. De bør kunne dokumentere et godt konsept og helst også resultater. Ta gjerne en prat med andre franchisetakere i kjeden. Man må investere tid til opplæring, utvikling og å bidra til fellesskapet gjennom felles samlinger og erfaringsutveksling.

Franchise vil alltid innebære en risiko i forhold til penger man stiller med som egenkapital eller sikkerhet. På den annen side er også oppsiden større, ved at man kan tjene mer penger til seg selv og bygge opp sin egen bedrift.

Får du lyst til å drive for deg selv?

Cappa er den ledende aktøren innen rekruttering av franchisetakere i Skandinavia. Vi rekrutterer også masterfrancisetakere, forhandlere og agenter for ulike kjeder og handelsvirksomheter.
Ta gjerne kontakt med oss pr telefon, 23 38 38 80 om du vurderer å drive egen virksomhet innenfor en kjede.  Under stillinger på disse nettsidene ligger det aktuelle prosjekter vi arbeider med. Ta kontakt med en av rådgiverne nevnt i utlysningen, og be om mer informasjon.