Personvernerklæring

Denne Personvernerklæringen forklarer hvordan Cappa AS henter inn og behandler personopplysninger knyttet til rekrutteringsprosesser vi gjennomfører og til vår nettside www.cappa.no. Hvis du har spørsmål utover det som blir beskrevet er du velkommen til å ta kontakt med daglig leder i Cappa AS, Frode Finsrud (frode.finsrud@cappa.no).

1) Behandlingsansvarlig

Cappa AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine, og databehandler på vegne av våre oppdragsgivere som bestiller rekrutteringsoppdrag. En databehandleravtale skal eksistere mellom Cappa og våre kunder.

Databehandlere:

  • Recruitment Manager, Cappa sin egen kandidatdatabase
  • Monday, internt prosjektstyringsverktøy
  • Gmail
  • AON. Personlighets-, evne- og ferdighetstester

Eksterne databehandlere:

  • LinkedIn

2) Formålet med behandlingen

Formålet med innsamling og lagring av CV’er og personopplysninger, er å finne og velge ut de best kvalifiserte kandidatene til ledige stillinger og franchisemuligheter hos våre oppdragsgivere.

3) Hvilke opplysninger behandles

Cappa AS behandler personopplysninger som er relevant for stillingen(e) du søker på eller som er relevant for evt. fremtidige stillinger du kan bli kontaktet for. Med personopplysninger menes i denne sammenheng; fullt navn, telefonnummer, fødselsår, e-postadresse, bostedsadresse, nåværende stilling, tidligere stillinger, CV’er, søknader og notater fra samtaler med kandidaten. Vi ber om samtykke fra samtlige kandidater om lagring og behandling av deres personopplysninger. Ingen kandidater blir registrert uten samtykke. Kandidater som søker på stillinger gjennom vårt kandidatsystem samtykker elektronisk. Potensielle kandidater som blir kontaktet av oss samtykker per telefon eller skriftlig, og dette registreres av rådgivere i kandidatbasen. De får tilsendt innloggingsinformasjon til sin egen profil på e-post. Etter evt. intervju vil notater fra samtalen registreres i vår kandidatbase. Cappa AS lagrer ikke sensitive personopplysninger.

4) Dine rettigheter

Vi behandler ikke opplysninger om deg tiltenkt annet formål enn rekruttering. Alle personer som vi har registrert personopplysninger om, har rett på innsyn i de opplysningene som er registrert om seg. Hvis opplysningene om deg er feil, kan du kreve at opplysningene blir rettet eller slettet hvis du ikke har adgang til å slette eller behandle opplysningene selv. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen. Alle registrerte kandidater i vårt kandidatsystem samtykker til å bli kontaktet for evt. andre stillinger vi jobber med. Alle kandidater skal ha mottatt innloggingsinformasjon til profilen de/Cappa har opprettet, og dermed muligheten til å «slette seg selv» og sine personopplysninger i vår kandidatbase hvis de ikke lenger ønsker å være registrert eller ønsker å bli kontaktet for fremtidige stillinger.

5) Sletting og arkivering av personopplysningene

CV’er, søknader, notater fra samtaler med kandidater og personopplysninger lagres i vår kandidatbase hvor kun våre rådgivere har passordbeskyttet tilgang. For å kunne tilby kandidater som ikke blir ansatt i en aktuell rekrutteringsprosess informasjon om aktuelle stillinger på et senere tidspunkt, lagres nevnte informasjon inntil kandidaten selv ønsker å slette sine personopplysninger. Kandidater som ønsker sine personopplysninger slettet, kan logge seg inn på sin profil og slette den. All lokalt lagret informasjon fra kandidater på den enkelte rådgivers PC slettes etter avsluttet rekrutteringsprosess. Alle utskrifter av dokumenter etter en rekrutteringsprosess makuleres.

6) Utlevering av personopplysninger til evt. tredjepart

I Cappa AS vil tredjepart alltid være oppdragsgiver. Cappa AS distribuerer ikke personopplysninger eller CV’er videre uten kandidatens samtykke. Ved opprettelse av profil har kandidater samtykket til at sine personopplysninger kan bli presentert for kunder og andre samarbeidspartnere av Cappa AS, og der behandlingsansvarlig eller databehandler er forpliktet å gjøre dette som følge av lovpålagte krav. Det foreligger en databehandleravtale med våre oppdragsgivere, denne avtalen skal sikre opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

7) Kontaktopplysninger samlet inn gjennom kontaktskjema på cappa.no

Du må legge inn navn og e-postadresse for at vi skal kunne behandle henvendelsen din og komme med en tilbakemelding. Annen informasjon kan oppgis på frivillig basis.
Personopplysninger som innhentes av oss for bruk av kontaktskjemaet, slettes etter at henvendelsen din er behandlet.

8) Bruk av nettstedet

Når du besøker nettstedet vårt for informasjonsformål, dvs. uten å registrere deg knyttet til jobb du søker, og uten å oppgi personopplysninger til oss på andre måter, samler vi automatisk inn IP-adressen din for å kunne gi deg tilgang til nettstedet, sikre at systemet er stabilt og effektivt og sørge for nødvendige garantier for sikkerheten til nettstedet og tjenestene.

Personopplysningene som innhentes automatisk, er nødvendige for å levere nettstedet. Dette er basert på vår berettigede interesse ettersom dataene som brukes til disse formålene, lagres i en begrenset periode og gjør det umulig for å oss å identifisere en bruker. Personopplysninger som samles inn, slettes automatisk når formålene er oppfylt.

9) Informasjonskapsler

Vi bruker tjenesten «reCAPTCHA» fra Google for å beskytte inndataskjemaene på nettstedet vårt.
Formålet til denne funksjonen er å unngå automatiserte dataoppføringer på nettstedet vårt. Google reCAPTCHA analyserer brukernes atferd ved hjelp av ulike funksjoner som musepekerbevegelser og tid brukt på siden for å fastsette om den aktuelle besøkende er et menneske eller en maskin. Informasjonen overføres uten videre separate instruksjoner for dette formålet. Dette forteller Google at nettstedet vårt er besøkt med IP-adressen din.

IP-adressen som overføres av reCAPTCHA, blir ikke blandet med andre data av Google med mindre du er logget på Google-kontoen din når du bruker reCAPTCHA-pluginmodulen. Hvis du vil forhindre at Google overfører og lagrer disse dataene om deg og atferden din på nettstedet vårt, må du logge deg av Google før du går til nettstedet vårt og/eller bruker reCAPTCHA-pluginmodulen.

Du finner mer informasjon om bruksrettigheter eller vern av personopplysninger av Google på følgende nettsteder:
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/

10) Endringer i personvernerklæringen

Det kan hende at denne erklæringen må oppdateres fra tid til annen, f.eks. på grunn av implementering av nye teknologier eller lansering av nye tjenester. Vi forbeholder oss retten til å endre eller legge inn tillegg i denne erklæringen når som helst.