Franchiserapporten 2018

Franchiserapporten beskriver franchise som forretningsmodell, utvikling og forventninger til fremtidige trender for norske kjeder innen varehandelen.
Rapporten er skrevet av Knut Erik Rekdal og Jonas Ideström, og er et samarbeidsprosjekt mellom Hovedorganisasjonen Virke og konsulentgruppen FranchiseArkitekt, Skandinavias ledende eksperter innen franchise.

Formålet med franchiserapporten er å sette fokus på franchise som forretningsmodell, fremme god franchisedrift og avdekke markedsforventningene til et utvalg kjeder i Norge.

Basert på kildedata fra Virkes Retaildatabase med nøkkeltall fra over 550 kjeder samt en egen spørreundersøkelse til kjedeledere, vises kjedenes forventninger første halvår 2018 hva angår:

  • Omsetningsutvikling
  • Markedsutvikling for egen kjede og bransjen
  • Forventninger til utvikling i salgspriser og driftsresultat
  • Tilgang til lån og kreditt

I FranchiseArkitekt representerer rekrutteringsselskapet Cappa fagområdene rekruttering og HR.

Last ned rapporten gratis HERFRA.