Regus – Spaces – IWG

IWG er verdens største betjente kontornettverk, og tilbyr fleksible arbeidsplasser, kontorløsninger og tjenester på 3300 lokasjoner over hele verden.

Kundene deres er oppstartsbedrifter, små og mellomstore bedrifter og store multinasjonale selskaper. IWG har ulike konsepter, som Regus og Spaces, som gir kundene et valg av ulike typer kontorer og kontorfellesskap. Alle sentrene er betjente, fullt møblert og tilbyr ulike typer tjenester som er tilpasset kundens behov. Som IWG-kunde har man tilgang på kontorer i hele verden.

IWG ble startet i 1989 og har i dag kontorer i 1000 byer i 120 land. I Norge har de eksistert siden 1996, og har i dag over 20 sentre i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Hvorfor vil flere og flere velge fleksible kontorløsninger?

Det er spådd at innen 2030 kan 30% av alle næringseiendommer være fleksible kontorløsninger. IWG kaller det en “workspace revolution”. Fremtidens arbeidstakere vil jobbe hvor de vil, når de vil og i et inspirerende, profesjonelt arbeidsmiljø med likesinnede. De vil derfor velge selskaper som klarer å tilrettelegge for dette. Hvorfor skal de pendle i to timer hver dag hvis de kan jobbe nærmere hjemmet noen ganger i uka? Hvorfor skal de bruke tid på å dra inn til kontoret etter et møte hvis de har tilgang på kontorer rett ved der de er? Klarer bedrifter å tilby alternativer og fleksible arbeidsplasser vil de ha et konkurransefortrinn ved å tiltrekke seg og beholde talenter.

Koronakrisen i verden vil trolig også bidra til at arbeidstakere over hele verden ønsker mer fleksibilitet og tilgang til kontorfasiliteter når det passer dem. De fleste senterne tilbyr også moderne og profesjonelle løsninger for videokonferanser.

IWG sine kontorløsninger øker fleksibiliteten og effektiviteten med tilgang til arbeidsplasser uansett hvor i verden man er. Fleksible arbeidsplasser gjennom IWG gjør at selskaper raskt kan flytte folk inn i et nytt marked og ta de ut igjen like raskt uten å forplikte seg til lange leieavtaler og dyre flyttekostnader.

IWG søker franchisepartnere sentrale steder i Norge

Som franchisepartnere i IWG har man mulighet til å åpne flere sentre i sitt område over en 2-3 årsperiode. Typiske ideelle lokasjoner er bysentrum, næringsparker, trafikk-knutepunkter eller steder langs viktige trafikkårer. Arealene på sentrene bør være fra 800 m² enten i egne bygg eller flerbrukerbygg. Det er ikke noe krav om å besitte egen eiendom. Modellen sikrer lønnsom drift uansett om man eier eller må leie egnede lokaler.

Fordeler for franchisepartner:

  • Svært god avkastning. IWG hjelper franchisepartnerne med å optimalisere valgte areal og oppfylle et behov i markedet. De reduserte kapital- og driftsutgiftene vil gi uttelling i form av svært attraktiv avkastning.
  • Velprøvd driftsmodell. IWG vil hjelpe franchisepartnerne med å utvikle og drifte kontorsenteret med den samme suksessfulle driftsmodellen som i dag er operativ på 3300 lokasjoner i verden.
  • Etablerte systemer. Franchisepartnerne får dra fordel av blant annet IWG sine etablerte systemer for salg, markedsføring, CRM, fakturering, lagerføring, administrasjon, booking og opplæring.
  • Support infrastruktur. Med sine 30 års driftserfaring vil IWG jobbe sammen med franchisepartnerne for å designe og utforme ditt senter til å møte kundenes behov innen fleksible kontorplasser og optimalisere senteret for høyest mulig avkastning.

Aktuelle områder:

IWG ser store muligheter i alle større byer og knutepunkter i Norge, utover de steder hvor konseptet allerede er etablert.

KLIKK HER for aktuelle muligheter (men ta kontakt om du ønsker andre områder i Norge)

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Fredrik M. Vegsgaard i Cappa (tlf: 90020079, e-post: fredrik.vegsgaard@cappa.no).