Arnt Thomassen kåret til Årets Franchisetaker!

Prisen ble delt ut på Franchisekonferansen 4. mars. Vinneren utmerker seg gjennom klokt lederskap og strategisk fokus. Cappa gratulerer så mye til årets vinner!

De andre finalekandidatene var Erik Robberstad i Interoptik og Alexander Bølla og Melissa Soulat i Deli de Luca. Cappa er representert i juryen ved senior rådgiver og partner, Fredrik M.Vegsgaard. Cappa er også med i konsulentnettverket FranchiseArkitekt.

Årets vinner

Juryen begrunner sitt valg av vinner slik:

I en krevende bransje, med mange aggressive konkurrenter, og i et lokale og en by hvor det er begrensninger i hvor mye man kan vokse, har kandidaten fremhevet seg gjennom det å investere i konseptet i forkant, med den visshet/tro at kundegrunnlaget var tilstede, jobbet strategisk ut i markedet for å bygge partnerskap, som også inkluderer det å tilby spesialkompetanse innen sitt segment.
Han er en franchisetaker som tenker utenfor boksen, han går frem med et godt eksempel overfor sine medarbeidere, han har drevet lønnsomt over mange år og er konsepttro innenfor de rammene som tilbys. 

Virke og FranchiseArkitekt arrangerer på årlig basis Franchisekonferansen. Formålet med konferansen er å fremme franchising som driftsform, med hovedvekt på betydningen av å bygge opp solide, seriøse og gjensidig lønnsomme forretningskonsept.  Virke er hoved- og arbeidsgiverorganisasjon for norsk handel- og tjenesteytende næring. FranchiseArkitekt er et konsulentnettverk som bistår kjeder med å utvikle gode løsninger for vellykket forretningsdrift. Les mer om FranchiseArkitekt her.

Juryen i forbindelse med Årets Franchisetaker 2020 bestod av: 
Sven Hars (juryleder), Franchisekonsulent, FranchiseArkitekt
Heidi M. Scheie, adm. dir., Thingfarm AS
Fredrik M. Vegsgaard, senior rådgiver / partner, rekrutteringsselskapet Cappa
Henrik Renner Fredriksen, advokat / partner, Advokatfirmaet SGB Storløkken
Iman Winkelman, leder KBS, Virke
Espen Vestli, direktør forretningsområde storkunder, Azets Insight

Kontaktinformasjon:

FranchiseArkitekt v/ Sven Hars. Tlf. 982 54 117

Hovedorganisasjonen Virke v/ Iman Winkelman Tlf. 976 77 528