6 sjekkpunkter når du vurderer et franchisekonsept

Cappa har lang erfaring med rekruttering av franchisetakere og vi ser noen fellesnevnere hos de som lykkes i ulike franchisekonsept. Kan du som vurderer et franchisekonsept huke av på de 6 sjekkpunktene beskrevet her, ligger mye til rette for en vellykket drift av din virksomhet.

Cappa har rekruttert franchisetakere for mange kjeder, innen alle bransjer, siden 1995. Vi kjenner mange ulike franchisemodeller, og har jobbet med konsepter det er lettere å lykkes i og konsepter det kan være krevende å lykkes i. Har du rett person – på rett sted – til rett tid, så er mye gjort. Da kan selv det vi trodde var et krevende case, bli en suksess.

Likevel ser vi noen fellesnevnere som legger grunnlaget for å få på plass rett person, som kan lykkes over tid:

 1. Motivasjon
  Vi ser alltid etter deg som virkelig er motivert for et konsept. Vårt mål i rekrutteringsprosessens innledende fase er å utstyre deg som kandidat med tilstrekkelig informasjon, slik at du er i stand til å vurdere om du er motivert til å gå videre.
  I tillegg er det en utrolig god følelse å presentere motiverte kandidater for våre oppdragsgivere. Du har selvsagt lov til å stille kritiske spørsmål, men den grunnleggende motivasjonen må være der.
 2. Kvalifikasjon
  Samtidig som vi gir deg informasjon om et konsept, forsøker vi å bli litt bedre kjent med deg og din bakgrunn. Er du kvalifisert, slik at grunnlaget for suksess ligger der? Har du andre kvalifikasjoner som er en styrke? Noen ganger er din bransjekunnskap avgjørende, andre ganger er ledererfaring viktigere.
 3. Engasjement
  Når du driver en franchiseenhet er engasjement noe av det som alltid må være til stede. Du må vise ditt engasjement for konseptet for de øvrige ansatte, du må vise ditt engasjement gjennom aktiv lokal markedsføring, du må være engasjert og entusiastisk for at dine ansatte også skal kunne hjelpe deg å oppnå suksess. Du må være butikken.
 4. Tilstedeværelse
  De første 2-3 årene når du driver en franchisebutikk kan være krevende. Cappas erfaring er at det er helt avgjørende å være mye til stede selv. Du må «ta pulsen» på driften til enhver tid, og ha mulighet til å trene og justere dine ansatte – din viktigste ressurs. Du må bygge et team som er solid, men som også produserer og er lojale til kjede, drift og rutiner.
 5. Evne til å finansiere
  I alle franchisemodeller er det et kapitalbehov. Størrelsen på investeringen varierer fra noen hundre tusen til flere millioner. Klarer man ikke å komme i mål med finansieringen, er man ikke en kandidat. Du kan ha kapital i form av oppsparte midler, verdier i fast eiendom e.l.
  I tillegg er det faser i livet, f.eks. etableringsfasen, der du kanskje har en høy belåningsgrad, der det rett og slett blir vanskelig å få på plass tilstrekkelig sikkerhet. Du kan lese mer om finansiering av franchise her.
 6. Vilje til å finansiere
  Mange kvier seg for å stille sikkerhet i boligen for å finansiere en forretningsmulighet, men noen ganger er det helt nødvendig for å få finansieringen på plass. På sikt ønsker de fleste å bygge opp tilstrekkelig kapital i selskapet, slik at man ikke lenger trenger sikkerhet i egen bolig. Men har du ikke vilje til å finansiere, så kommer vi ikke i mål.

Svarer du bestemt «nei» på ett av de 6 punktene over, er det nok ikke sikkert franchise passer for deg nå. Men det er stor forskjell fra konsept til konsept på hva som kreves av f.eks. kapital og tilstedeværelse, så det kan være verdt å undersøke hva som kreves.

Når vi rekrutterer en franchisetaker ser vi etter deg som er kvalifisert og motivert – som har evne og vilje til å finansiere – som også går inn i konseptet med engasjement og et mål om sterk tilstedeværelse.

Vil du bli franchisetaker? Se aktuelle muligheter her.

Ønsker du å se hvilke franchisekonsepter som finnes i Norge kan du ta en titt her.