Butikkleder – starten på din lederkarriere

Å være butikkleder er en av de mest undervurderte stillingene man kan ha. I de fleste kjeder skal du være en meget god selger, du må kunne butikkøkonomi, du må kunne følge opp og/eller lage budsjetter, ha kontroll på kostnader, følge kampanjer og være god på markedsføring – kreativ på sosiale medier. I tillegg må du være strukturert, systematisk, ha kontroll, og klare å smile og møte kunden på riktig måte uansett dagsform. Til sist, men ikke minst må du evne å engasjere, motivere, gå foran som godt eksempel, rekruttere ansatte, gjennomføre de vanskelige samtalene – altså være en strålende leder.

gode muligheter til å starte lederkarrieren i veldig ung alder i forhold til andre bransjer

Det finnes ingen konkret oversikt på hvor mange butikkledere det er i Norge, men antallet anslås å være på ca. 30.000. Som denne oppramsingen over viser stilles det meget store krav til det å være butikkleder. Likevel er dette en rolle som ofte er lavt lønnet i forhold til kravene som stilles. På den annen side har nettopp DU gode muligheter til å starte lederkarrieren i veldig ung alder i forhold til andre bransjer. Som butikkleder kan du ha ansvaret for en liten bedrift på 3-4 ansatte og 5 millioner i omsetning eller 30-50 ansatte og omsette for 100 millioner. Uansett størrelse vil butikklederrollen inneha de samme kravene, bare i mindre eller større omfang.

Dette er langt fra enkelt, det er lederskap på høyt nivå.

De beste butikklederne har stor entusiasme og sterkt eierskap til butikken sin, og når butikklederen er tilstedeværende går butikken godt. Med åpningstider på 10-12 timer på hverdager samt lørdager og noen søndager, så kan ikke butikklederen alltid være tilstede. Man er nødt til å rekruttere godt, bygge gode team og overføre dette eierskapet og entusiasmen til de ansatte. Ofte ser man at prestasjonsnivået faller når butikklederen er borte. Dette er en stor utfordring og skiller en gjennomsnittlig god leder fra en fantastisk leder. Entusiasmen, eierskapet og stoltheten butikklederen har må overføres til de ansatte. Når butikklederne klarer dette legges grunnlaget for å drive en meget suksessrik butikk. Dette er langt fra enkelt, det er lederskap på høyt nivå.

Entusiasmen, eierskapet og stoltheten butikklederen har må overføres til de ansatte.

I dag kommer mange kunder inn i butikken som «eksperter». De har brukt tid hjemme foran skjermen for å lese seg opp på tester og tilbakemeldinger om produktet de ønsker å kjøpe. Dette gjør at det stilles langt større krav til produktkompetanse i butikkene. Hvis ikke risikerer man å bli avkledd, og man mister fullstendig tillit fra kundene. Med dagens og fremtidens trusler mot butikker i tradisjonell forstand blir dette viktigere og viktigere. Klarer man å etablere en kultur hvor kunder alltid er pri 1, hvor kompetansen om produktene er skyhøye, og man er villig til å strekke seg litt lengre, så får man lojale kunder.

Vi mennesker søker opplevelser, det holder ikke bare å kjøpe et produkt.

Mye av grunnen til at netthandelen vokser så fort er at det er tidsbesparende og beleilig å sitte hjemme i sofaen når man gjør kjøpene sine. I tillegg oppleves kundeservicen som bedre i mange tilfeller, og dette er et tankekors da netthandelen ikke har en sjanse til å tilby personlig service. De fleste studier viser at flertallet av mennesker ønsker å handle i butikk, men vi bruker netthandel mer fordi servicen er bedre. Vi lever i en digital verden hvor mye av tiden tilbringes foran ulike skjermer. Likevel har vi et sterkt behov for å være sosiale, møte andre mennesker, føre gode samtaler over en bedre middag og bli inspirert av en god selger i butikk. Vi mennesker søker opplevelser, det holder ikke bare å kjøpe et produkt. Derfor er nok handelen generelt nødt til å endre seg til å bli mer spennende. Likevel kan mye gjøres av butikkleder lokalt i sin butikk, ved å tilby det lille ekstra når det kommer til opplevelse av å bli tatt vare på og verdsatt som kunde. Jo større handlepose, jo mer fornøyd kunde.

Er du empatisk, inkluderende, tillitsfull, resultatorientert og evner du å skape samhold? Da har du trolig en leder i deg.

Er du empatisk, inkluderende, tillitsfull, resultatorientert og evner du å skape samhold? Da har du trolig en leder i deg. Har du i tillegg en ambisjon og ønske om å bli leder, hvorfor ikke starte lederkarrieren tidlig og tilegne deg masse god erfaring som butikkleder? Kanskje har du ambisjoner om å bli regionsjef, driftssjef eller kjedeleder? Da vil du stille sterkere om du har erfaring som butikkleder. Eller kanskje du har ambisjoner om å bli leder i en annen bransje på sikt, noe som er mer egnet for utdanningen du tar? Da vil også erfaringen som butikkleder være meget verdifull.

Kundene trenger deg, kjedene trenger deg, ja hele handels-Norge trenger deg. Bli butikkleder og du er godt i gang med lederkarrieren din!