Franchisekonferansen 2016

Nordens største seminar om franchise ble arrangert den 2. mars av FranchiseArkitekt, der Cappa er med, samt Hovedorganisasjonen Virke. Over 140 deltakere på den årlige Franchisekonferansen viste at interessen for kunnskap om franchise er stor i Norge.

Deltakerne fikk tips og råd fra toppledere innen franchise i Norge, Sverige og Danmark. Forretningsmetoden franchise blir stadig viktigere for veksten i norsk næringsliv. I følge Knut Erik Rekdal, hos Virke, er det i dag relativt sett flest franchisekjeder i bransjene dagligvare og KBS hvor henholdsvis 71 og 60 prosent av kjedene helt eller delvis driver med franchisebutikker. Franchisemetoden er viktig over hele verden, og ikke minst i Norge. Virkes adm. dir. Vibeke Madsen deltok på konferansen og er naturlig nok interessert i utviklingen innen franchise.
– I Norge ville vi ikke hatt så stor servicegrad i samfunnet om det ikke fantes franchisetakere. Norge er et av de land som har flest butikker i forhold til folketallet i verden, og det hadde ikke vært mulig uten franchise, sa hun.

Posten Norge – et av Europas største franchisesystemer
I store deler av Europa, USA og andre deler av verden har franchise i flere tiår vært en viktig motor i samfunnsøkonomien. At franchise vokser så fort skyldes framgangen til franchisetakerne, for ellers ville ikke konseptet ha fungert. Derfor har mange svært store selskaper begynt å bruke forretningsmetoden. Den største franchisekjeden i Norge, og en av Europas største, er Posten Norge med ca 1.400 Post i butikk. Christian Brandt holdt innlegg på konferansen:
– Som Norges største franchisegiver har vi et stort ansvar. Vi har fokusert på prosessforbedring hos våre ca 1.400 enheter slik at vi kan øke stordriftsfordelene i kjeden. ”Lean enterprise” har vært et nøkkelord. Vi driver vår virksomhet som et veldig standardisert konsept. I dag er vi bare ca 55 personer i direkte støttefunksjoner til franchisenettverket, og det er høy effektivitet, sa Christian
Brandt.
– Da vi valgte å gå fra egen drift til forretningsmodellen franchise, innebar det at vi kunne redusere kostnadene i 2001 og øke servicegraden. Vi brukte ikke ordet franchise da vi startet omstillingen, men nå har ingen noe i mot at ordet brukes, fortsatte Brandt.

Dagligvare og KBS størst
De bransjer som har størst prosentandel av franchise, er dagligvare og kiosk-, bensin og servicebutikker (KBS). NorgesGruppen og Reitan-gruppen har lenge vært kjente franchisegivere. Med kjøpet av ICA-butikkene vil også Coop benytte franchisemetoden heretter. Det viser med all tydelighet at franchise er på sterk fremmarsj i Norge. Tommy Korneliussen, konsernsjef i NorgesGruppen, fortalte om deres forskjellige franchisesystemer.
Øvrige foredragsholdere var Grethe Wittenberg Meier (Privatmegleren), Tormod Lier (Deli de Luca/Tiger), Bjørn Bach Eriksen (Søstrene Grene), Knut Strand Jacobsen (Byggmakker), Jonas Dørken (Skousen), Dag Hognerud (RS Scandinavia), samt Jonas Ideström, Endre Storløkken, Camilla Hall Henriksen, Frode Finsrud og Espen Vestli fra medarrangøren FranchiseArkitekt.

Kilde: Artikkelen er skrevet av Jonas Ideström i FranchiseArkitekt, og er trykket i Kjedemagasinet.