Franchiserapporten 2019

Virke og FranchiseArkitekt har sammen arrangert Franchisekonferansen i Norge siden 2015. Tilsvarende konferanse arrangeres i Sverige og samlet er dette blitt Skandinavias største fagkonferanse innen franchise, med nær 300 deltakere årlig. På konferansen deles prisen for årets franchisetaker og årets franchisekjede ut.

I rapporten settes det fokus på franchise som forretningsmodell og franchisedrift. Basert på kildedata fra Virkes Retaildatabase, med nøkkeltall fra 530 kjeder, oppsummeres utviklingstrekk og nøkkeltall for franchise i Norge.

I årets rapport drøftes behovet for hvorvidt man trenger en franchiselov i Norge.

Last ned Årets franchiserapport gratis HERFRA.