Hvordan utvikle et vellykket franchisesystem fra bunnen av?

Av Sven Hars, Managing partner i FranchiseArkitekt og Styreleder i Norges Franchiseforening.

 1. Definer din forretningsmodell og ditt franchisesystem
 2. Test forretningsmodellen grundig
 3. Utvikle den kommersielle delen av franchisemodellen
 4. Utvikle en god franchiseavtale
 5. Lag en grundig franchisehåndbok
 6. Tilrettelegg opplæring og trening
 7. Løpende måling av driftsstandard hos franchisetakerne
 8. Oppfordre til innovasjon og felles videreutvikling

1. Definer din forretningsmodell og ditt franchisesystem
Mange lar seg fascinere av at franchising som forretningsmodell kan være en lettvint vei til å vokse med andres penger. Dog før du tar denne tanken videre, må du gjøre deg noen refleksjoner rundt hvilke rammer som skal gjelde for ditt fremtidige franchisesystem:
– Hvilke verdier definerer deg og din business og hvilken grunnleggende bedriftskultur vil du dyrke/utvikle?
– Har du en lønnsom business i dag og hvordan vil du sikre at dine potensielle franchisetakere også blir lønnsomme? Uansett må modellen samsvare med dine egne forretningsmål, verdier og bedriftskultur
– Hva slags type franchisetakere er du på jakt etter som kan være med på å bygge kjeden i felleskap?
– Skal veksten skje etter område, vil du ha større franchisetakere med mange enheter eller en franchisetaker pr. enhet?
– Vurder hvordan du kan foreta en detaljert og tydelig strukturering av din forretningsmodell, lag en win-win modell for begge parter, sørg for at den er konkurransedyktig i markedet og gjør modellen så enkel og fokusert som mulig

2. Test forretningsmodellen grundig
Ren entusiasme og troen på sin egen forretningsmodell gjør at en del entreprenører starter å søke etter franchisetakere uten å teste sitt konsept skikkelig. Husk at i en franchisemodell skal du som konsepteier og franchisegiver «leie ut» din know-how mot betaling i en vis periode, mot at en franchisetaker selv skal investere, på vegne av deg. Da må du forsikre deg om at forretningsmodellen din er så bra at franchisetakeren, med god treningen og bistand, kan drifte dette lønnsomt og få avkastning på sin investering. Europeisk Franchise Forening har utviklet en egen «code of conduct» som sier at en forretningsmodell som skal franchises ut, minimum må «testes» i ett år før man henter inn franchisetakere.

3. Utvikle den kommersielle delen av franchisemodellen
Når du er i ferd med å teste din kommende franchisemodell, og før du kontakter en advokat for å utforme en franchiseavtale, må du sette sammen den kommersielle delen av franchisekonseptet:

 • Hvem skal invester i hva i forretningsmodellen
 • Hvor stramt konseptkrav skal rammene for forretningsmodellen ha?
 • Hvordan er lønnsomheten i år 1- 5
 • Hvilken arbeidsfordeling skal gjelde mellom franchisegiver – og taker
 • Hvilke krav skal du stille til franchisetakerne?
 • Hvilken trening og support må du gi dine franchisetakere for at de skal lykkes?
 • I hvilket handelsområde skal en franchisetaker kunne operere?
 • Har du stordriftsfordeler som er gode nok til at de skaper merverdi?
 • Hvordan skal du få alle til å gå i takt (for å beskytte merkevaren)?

Alle disse områdene, og flere til, må du jobbe deg igjennom og ha klare svar på, før du går til en advokat og ber om en franchiseavtale. Bruk gjerne en franchiserådgiver i en slik fase. Dette arbeidet bør ende i et franchiseprospekt/opplysningsdokument som beskriver din franchisemodell i detalj. Da er du åpen overfor potensielle franchisetakere på hva de investerer sine penger i.

4. Utvikle en god franchiseavtale
Når du har franchiseprospektet klart, kan du oppsøke en franchiseadvokat. Husk at franchisejus ikke er noe man lærer i det juridiske studium. Dermed må du finne en advokat som forstår og kan praktisere franchisejus. Dessverre finnes det ikke mange av dem i Norge.
En franchiseavtale skal beskytte begge parter, men har et viktig formål i at den skal beskytte franchisetakerens merkevare. Dermed har en franchiseavtale et viktig vedlegg i Franchisehåndboken. Her er driftskravene til konseptet definert.

5. Lag en grundig franchisehåndbok
Håndboken er den dynamiske delen av franchiseavtalen som beskriver forretningskonseptet i detalj og har tydelige rutiner og instrukser på hvordan franchisekonseptet skal driftes. Dermed er håndboken basisen for hva en potensiell franchisetaker skal lære seg for å kunne drifte forretningsmodellen. Ved at franchisetakeren trener og lærer seg innholdet i håndboken til punkt å prikke, kan franchisegiveren sikre seg at konseptets merkevare/renomme blir godt ivaretatt. Håndboken må inneholde alle nødvendige elementer i konseptet: etablering, konseptinnhold, markedsføring, kunder og salg, innkjøp, budsjett og regnskap, rekruttering, IT etc.

6. Tilrettelegg opplæring og trening
I og med at du i et franchisesystem skal «leie ut» din know -how, må du sikre at ditt forretningssystem investerer nok i et «treningsakademi» hvor franchisetakeren og deres ansatte får den tilstrekkelige opplærings (teori og praksis) for å kunne lykkes best mulig fra dag 1. Det kan ikke fremheves nok hvor viktig en slik opplæringsperiode er. Dette er ikke stedet å kutte kostnader for et franchisekonsept.

7. Løpende måling av driftsstandard hos franchisetakerne
Det å opprettholde en jevn og god driftsstandard i et franchisekonsept er vanskelig og krever at franchisegiveren investerer personell og tid i å hjelpe franchisetakeren i oppstarten og underveis med trening, opplæring og løpende coaching. En driftssjef skal på vegne av franchisegiveren løpende bistå franchisetakeren i å utvikle en vellykket business og få coaching på blant annet hva som er hans /hennes sterke og svare sider og hvordan disse kan videreutvikles. Malen driftssjefen har er håndboken og krav om trening /opplæring. Den beste målingen som en driftssjef har rundt en franchisetakeres vellykkethet, er graden av kundetilfredshet samt lønnsomhet. Sørg for at dere alltid har et knippe av KPIér som måles løpende for alle franchiseenhetene. Uansett, coachingen skal ikke bære preg av straff, men skal motivere til utvikling og fremgang

8. Oppfordre til innovasjon og felles videreutvikling
Alle ledd i et franchisesystem er viktig. Den bedriftskulturen du kan du kan og bør dyrke frem er en felles innovasjonstanke, at alle kan bidra til å forbedre konseptet under vei. Naturligvis er det franchisegiver og konsepteier som bestemmer innovasjonen, men ingenting er bedre enn et felles miljø hvor alle blir hørt og sett over tid i å bygge en suksess.

Er du nysgjerrig på franchise?  

Kontakt Sven Hars på hars@franchisearkitekt.no / Franchisearkitekt.no.

Sven Hars står også bak den populære Franchisepodden. Du finner den der du hører podkast eller herfra.