Hvorfor velge en karriere innen varehandel?

Jobber du allerede i handelsnæringen? Eller skal du velge retning, og søker kunnskap for å foreta rett valg? Vi ønsker å sette søkelys på de allsidige mulighetene som finnes innenfor varehandel.

Norsk varehandel sysselsetter rundt 390.000 arbeidstakere. Sektoren er en av Norges største næringer, målt i sysselsetting og omsetning. Mange har sin aller første jobberfaring i en handelsbedrift, enten i en sommerjobb, eller som en deltidsjobb ved siden av skolegang. Uten slike stillingsfunksjoner hadde servicebedriftene stoppet opp. De erfaringene du har med deg fra dine første jobber kan være med å legge grunnlaget for fremtidige veivalg.

Hvorfor skal du velge varehandel?

Innen varehandel har du muligheter for rask karriereutvikling. Det finnes mange utdannelser som retter seg inn mot varehandel. Helt fra du velger retning på videregående, til bachelor og masterprogram på både offentlige og private universitet og høyskoler.

Det som er unikt med varehandel er at du har store muligheter for karriere også uten skolegang. Mange går fra å være ekstrahjelp, til fast ansatt og senere butikkleder og kanskje regionleder. Du vil trolig eksponeres for mange muligheter. Begynner du i en jobb, og ser at det er muligheter, handler det om å vise initiativ, nysgjerrighet og engasjement. Vis at du ønsker å utvikle deg og at du har eierskap til jobben, uansett stillingsbrøk. Er du ansatt et godt sted er sannsynligheten stor for at du har en god leder som kan involvere deg og vise deg vei. Mange handelsvirksomheter har dessuten gode interne utdanningsprogrammer, og foretrekker intern rekruttering blant talentene de selv er med å utvikle.’

Men husk; det å bli leder trenger ikke være målet for alle. En kjede er avhengig av alle stillingsfunksjoner; både ekstrahjelper, deltidsansatte, selgere, fagspesialister og ledere.

Hvilken kompetanse er det behov for i varehandel?

En varehandelskjede i dag har behov for ansatte med bred kompetanse og næringen er i stadig utvikling.

Digitalisering og teknologi skaper nye behov og muligheter. Tech, e-commerce/markedsføring, bærekraft, salg, logistikk, transport, innkjøp, kategoriutvikling, økonomi, ledelse og HR er noen av fagområdene som det er behov for i de store kjedene. Her finnes det utallige muligheter for både utdannelse og kompetanseheving på ulike nivåer og på mange steder i landet.

Mange kjeder er stolte av sine talentprogram og mange har også egne lederutviklingsprogram – kanskje ligger veien til videreutvikling rett foran deg?
I tillegg kommer du også ofte tett på leverandører, noe som også skaper nettverk og kan være med å åpne enda flere dører.

Hvorfor er det kult å jobbe i varehandel?

Det å jobbe innen varehandel er mer komplekst enn mange tror!
Det kreves mye av deg (uansett stillingstittel), og du må prestere hver eneste dag. Som ansatt er du en viktig brikke i noe stort, både i selve butikken, regionalt og nasjonalt.
Ofte måles du på individuelt nivå – og det kan være både utviklende og motiverende! Da får du mulighet til å se hva du er god på, og hvordan du kan utvikle deg videre. Kanskje kan du også lære bort noe til andre?

Det er ikke bare store kjeder i Norge. Mange driver små og frittstående butikker. Er du så heldig å få jobb hos en ildsjel? Grip sjansen! Bidra og vis engasjement. Ha det gøy!

Mange muligheter innen ledelse

Mange som jobber som butikkmedarbeider griper utviklingsmulighetene de får. En butikk-kjede har ofte mange enheter som skal ledes og kanskje også flere ledernivåer.
Du som leder en butikk, må ha både hodet og hjertet med deg. Lederoppgaven er kompleks. Du skal interessere deg for tall/butikkøkonomi, resultater og sørge for å kontinuerlig utvikle din faglige kunnskap. Du må ha fokus på nåtid, samtidig som du har blikket vendt fremover. Du bør også ha sterke evner til å bygge relasjoner, både med kunder og med ansatte. Dersom du får ditt team til å føle eierskap, ha et ønske om å prestere og føle glede i jobben, vil også resultatene komme.

Du som jobber i butikk er den viktigste ressursen kjeden har – det er du som er ansiktet utad sørger for at kjeden har nok omsetning til å gi mange, i flere ledd, en jobb å gå til.

I handels- og servicenæringen finnes det også en rekke muligheter for deg som drømmer om å drive din egen butikk, tjenestebedrift eller serveringssted. Mange kjeder tilbyr muligheten til å drive egen bedrift innenfor et etablert konsept med gode inntjeningsmuligheter. Les mer om franchise på Franchiseportalen.

Personlig interesse og allsidige muligheter

Hvor mange ulike typer butikker og servicebedrifter finnes det? Det finnes utallige faghandelskjeder, og mange muligheter om du ønsker å jobbe bredt. Er din passion mat? Jobb i en delikatessebutikk. Eller er det elektronikk og gadgets? Da finnes det mange muligheter! Smykker? Sport? Interiør? Design? Helse? Bil? Blomster? Her finnes noe for de fleste.
For noen er det å jobbe med noe du interesserer deg for viktig, for andre er et godt arbeidsmiljø og karrieremuligheter viktigere. Vår erfaring er at bak kjedene står det mennesker som har virkelig har passion for sine konsepter.

Uansett hva som er viktig for deg, så finner du varehandel og servicevirksomheter overalt! Har du fått erfaring fra en varehandelskjede har du en verdifull erfaring med deg dersom du flytter, eller ønsker å lære deg et annet fagfelt.

Hva er vår erfaring?

I Cappa møter vi hver dag hver eneste dag skikkelig flinke kandidater med varehandelsbakgrunn. Folk som brenner for jobben sin, og virkelig har klart å prestere og utvikle både seg selv og andre. Vi ser frem til å se hvordan varehandelen i Norge utvikler seg. Vi er sikre på at det vil bli en stor utvikling , og det er menneskene som vil skape utviklingen!

Er på jakt etter nye muligheter innen vare- eller servicehandel? Se våre ledige stillinger her.

Er du ikke på jakt etter en konkret stilling, men ønsker en profil i vår kandidatdatabase? Registrer deg her.

Vi i Cappa ønsker deg lykke til i ditt valg!