Intervju med Ben Forsland i Partyland

Kan du fortelle kort om Partyland?
Partyland er en butikk som skal tilby «alt» man trenger til fester og arrangementer. Vi har tilbehør til fest fra før man bli født til man er over 100 år. Så man kan trygt si vi er med i alle livets faser. Vi har fokus på pynt, tilbehør og ballonger. Omkring 30% av omsetningen kommer fra salg av ballonger og ballongdekorasjoner. Partyland tilbyr å montere og gjøre alt som kundene måtte ønske. Kundene blir positivt overasket når vi kan trylle frem en ballong-bukett på å et kvarter. Vi leverer også mye pynt og ballongdekorasjoner til næringslivet, for eksempel eventer, messer og kjøpesentre. Her ligger det et stort marked for oss. Butikkene på Oslo City og Storo åpnet i fjor. Butikkene har fått en veldig god start, og tjener penger allerede første driftsår. Disse to butikkene vil driftes av Partyland Norge sentralt. Der kan vi teste ut nye produkter og løsninger, samt tilpasse konseptet til det norske markedet. Nye butikker vil drives av franchisetakere som kan eie en eller flere butikker.

Du har jobbet i mange år med ulike konsepter innen retail. Du drev blant annet over 20 bensinstasjoner som retailer (franchisetaker) i Shell. Hvorfor valgte du å ta over rettighetene til Partyland i Norge?
Jeg var fast bestemt på å fortsette å jobbe med varehandel. Etter Shell brukte jeg god tid på å vurdere ulike prosjekter og kjedekonsepter. Jeg har forsøkt å løfte blikket og tenke fremover. Hva trendene vil bli, hvor det er gode fremtidsutsikter og ikke minst muligheter for god lønnsomhet. Både for franchisetakerne og for oss. Et annet viktig moment var at jeg ønsket å få muligheten til å bygge en kjede i Norge, og kunne tilpasse konsept og produktutvalg med hva som passer her. Partyland er opprinnelig et amerikansk kjedekonsept, men vi ser det er ganske store variasjoner i etterspørselen bare mellom Norge og Sverige.

Vil du fortelle kort om deg selv?
Jeg er mann i “min beste alder”, 48 år. Er opprinnelig fra Mosjøen, men flyttet ganske tidlig til Oslo. Der søkte jeg lykken i Stensbak, som senere er blitt Jernia. Jeg startet som sjåfør og altmulig-mann. Jeg har lite skolegang, men denne perioden har nok vært den beste læreperioden jeg kunne fått. Jeg fikk ansvar for en egen butikk etter ett år, og endte opp som bestyrer for alle 13 butikkene i Stensbak. Jeg hadde en drøm om å eie og drive min egen butikk, og forlot Stensbak til fordel for Hydro Texaco etter 6 år. Der drev jeg stasjonen på Linderud som franchisetaker. Her hadde jeg noen fine år før jeg ønsket flere utfordringer. Det gjorde jeg så absolutt i Shell, der jeg drev opptil 21 stasjoner fra Asker til Mandal. Partyland har foreløpig 2 butikker i Norge, men har blant annet 23 butikker i Sverige og 4 i Danmark.

Hva er dine ambisjoner med Partyland i Norge?
Jeg har et ønske om å etablere 20-30 butikker i Norge de neste 5 årene. Det er ambisiøst, men bør slett ikke være umulig.

Hvordan blir du og Partyland-konseptet tatt imot av potensielle utleiere om dagen?
Veldig positivt. Vårt konsept skaper trafikk til senteret, og det er det ikke alle konsepter som gjør. Vi får stadig tilbud om lokaler, og dessverre må vi ofte også si nei. At vi har to gode butikker i Oslo, at Partyland er etablert i 25 land og har 23 butikker bare i Sverige gjør nok også sitt til at utleierne har troen på vårt konsept.

Hva tror du skal til for å lykkes hos Partyland som franchisetaker?
Man må ha lyst til å drive butikk og ha en ryddig forretningsdrift. Det er en stor fordel at man har et øye for å bidra til å lage et godt arrangement eller en fest. Det er viktig å kunne se løsninger og formidle disse til kundene, samt skape gode mersalg. Vi er ellers åpne for at våre franchisetakere kan ha ulik bakgrunn, så lenge rett personlighet og gode holdninger er på plass. Så må de selvsagt også kunne finansiere butikken.

Hva gjør Partyland til en interessant forretningsmulighet for en franchisetaker?
Partyland er et helt nytt konsept i Norge, og vi har nesten ingen konkurrenter. Det er gode inntjeningsmuligheter for franchisetakeren. Om samarbeidet går bra og man viser seg egnet til å drive flere butikker, finnes også muligheter for dette.

Dere jobber nå med etablering av Partyland blant annet på Gulskogen, der Cappa bistår med rekruttering av franchisetaker. Hvordan opplever dere tilgangen på kandidater nå?
Det går veldig bra. Vi startet opp med rekrutteringen rett før koronautbruddet, og har allerede flere gode kandidater å velge mellom som også har finansiering på plass. Jeg er veldig glad vi tok avgjørelsen om å bruke Cappa til å rekruttere for oss. Det har frigjort ekstremt mye tid til å fokusere på etablering og bygging fremover. Det ser ut til at vi lander på en god løsning for Gulskogen, og det er viktig at vi treffer godt med den første franchisetakeren i kjeden.

Koronatiden har vel også påvirket Partyland. Etter noen uker med stengte butikker og reduserte åpningstider, er det full fart igjen. Hvordan tror du sommeren og høsten blir for deres del?

Vi ser veldig lyst på fremtiden. I sommer skal mange holde seg hjemme og arrangere mindre selskaper og fester for familie og venner i hager og hjem. Vi vil trolig oppleve en veldig god sommer. Høsten er høysesong med bl.a halloween, og vi håper mye har normalisert seg innen den tid.

Vil du vite mer om muligheten for å bli franchisetaker i Partyland?

Kontakt rekrutteringsselskapet Cappa

Av Cappa, 14. mai 2020.