Jan Stadven ble Årets Franchisetaker – FRANNY AWARD!

Under Virke og Franchisearkitekt sin årlige franchisekonferanse som gikk av stabelen 6.3.2019 ble Jan Stadven i Kvik kåret til Årets Franchisetaker.
De andre kandidatene i finalen var Ingar Teigene i Elkjøp, Lars Gullichsen i Cirkle K og Morten Engen i REMA 1000.
Prisen Årets franchisetaker ble lansert for første gang i år og ønsker å rette oppmerksomheten mot dyktige franchisetakere.
Cappa er representert i juryen ved partner Lars Lyngstad, Cappa er også med i konsulentnettverket FranchiseArkitekt.

Om vinneren Jan Stadven – Kvik, Ski Interiør:
Jan har på sine drøye tre år på Kvik i Ski levert både omsetning og resultater langt utover de mest optimistiske estimatene. I tillegg har han utfordret det meste som Kvik opprinnelig har vurdert som absolutt for bransjen. Kvik «tok en sjanse» ved å inngå partnerskap med Jan ettersom han ikke hadde noen kjøkkenerfaring.
Jan kom inn i kjeden som en outsider og har bygd opp et team som ingen før hadde sett maken til hos Kvik. Butikken i Ski vokste fort til å bli en av Kviks største butikker, samt den mest lønnsomme. Jan bygger nettverk på tvers av bransjer og var en av de første til å lage både kunde- og temakvelder. Gjennom nytenkning og utfordring av det etablerte, så har han egenhendig endret på tankesettet til hele Kvik. Ikke bare i Norge, men worldwide.
Ut over dette har han vært en viktig bidragsyter i kjeden gjennom å aktivt dele sine suksesshistorier, framfor å holde disse for seg selv. Han har tatt initiativ til et nasjonalt samarbeid som har løftet Kvik, spesielt rundt B2B. Jan er en aktiv deltager på franchisemøter hvor han nyter stor respekt i kraft av sine resultater og ydmyke holdning. Det er nå flere som tenker utenfor «kjøkkenboksen» og er villig til å prøve nye tilnærminger utover de vante og trygge løsningene.

Om prisen Årets Franchisekjede:
Kriterier:
Juryen leter etter franchisetakere som har dyktige til å etterleve konseptet, som har vist godt lederskap og oppnådd god lønnsomhet. Juryen vil blant annet vurdere følgende kriterier:
Enhetens utvikling og lønnsomhet de siste 3 årene
Utvikling/entreprenørskap innenfor virksomhetens rammer
Konseptlojalitet
Lederskap, bedriftskultur og evne til å motivere medarbeiderne
Samarbeid med andre franchisetakere og kolleger i kjeden

De som står bak prisen:
Virke og konsulentnettverket FranchiseArkitekt har arrangert Franchisekonferansen i Norge siden 2015.

FranchiseArkitekt
FranchiseArkitekt er et skandinavisk nettverk av spesialister med tilknytning til franchise og kjedeutvikling. Nettverket består av en rekke aktører som bistår franchisekjeder på ulike måter med å etablere, utvikle og drifte virksomhetene. Les mer om FranchiseArkitekt.

I Norge består Franchisearkitekt i dag av følgende virksomheter:
Azets Insight
Advokatfirmaet Storløkken
Rekrutteringsselskapet Cappa
Franchisekonsulent Sven Hars
Chainformation
Franchiseportalen
Marginalen Bank
PCK Butikkdata

Virke
Hovedorganisasjonen Virke er den ledende hovedorganisasjonen for handel- og tjenestenæringene og representerer over 20.000 virksomheter. Les mer om Virke.

Jury Årets franchisekjede 2018-19:
Sven Hars (juryleder), Franchise Consultant, Franchisearkitekt
Heidi M Scheie, Thingfarm AS, adm. dir.
Lars Lyngstad, senior rådgiver / partner, rekrutteringsselskapet Cappa
Henrik Renner Fredriksen, advokat / partner, Advokatfirmaet SGB Storløkken
Asbjørn André Myrlund, direktør bransjeutvikling, Virke
Espen Vestli, direktør forretningsområde storkunder, Azets Insight

Spørsmål om prisen kan rettes til juryleder Sven Hars, mob. 982 54 117, hars@franchisearkitekt.no.