Julehilsen fra Cappa

Nok et år nærmer seg en slutt. I Cappa kan vi se tilbake på 20 spennende år med rekruttering av ledere og nøkkelpersoner i en rekke forskjellige bransjer.

Da Fredrik Vegsgaard og Frode Finsrud startet Cappa for 20 år siden manglet det verken drømmer, visjoner eller pågangsmot. Ønsket var å etablere et bærekraftig selskap som skulle vokse og utvikle seg over tid. Vi var opptatt av å etablere langsiktige relasjoner, fornøyde oppdragsgivere og gode kandidatopplevelser. Fokuset skulle være handels- og tjenestevirksomheter, fra lederstillinger til fagspesialister og franchisetakere.

Fredrik og Frode er fortsatt aktive eiere og rådgivere i Cappa, og med god hjelp fra gode kollegaer har vi oppnådd mye av det vi drømte om da vi startet opp for 20 år siden.

Vi ønsker å takke alle som har vært med oss i alle disse årene, – både oppdragsgivere, gode kollegaer og dyktige kandidater. Tusen takk!

Som de fleste andre gikk vi inn i året med optimisme og mange erfaringer rikere etter to år med nedstengninger og pandemi. Pandemien rammet samfunnet og næringslivet veldig ulikt, fra jubel i handelen til krise i restaurant- og reiselivsnæringen. En ny krig i Europa var det nok ikke mange som hadde forutsett ved årets begynnelse. Konsekvenser av krigen, økte renter og skyhøye strømpriser fører til at både næringsliv, det offentlige og privatpersoner har fått utfordringer de ikke så komme for et år siden. For vår del ser vi kjeder som bremser etableringstakten, mens andre fortsatt er optimistiske og planlegger vekst. En del oppdragsgivere velger også å sitte stille i båten.

Det er rekordlav ledighet i Norge, og det ser vi utslag av i form av færre søkere til stillinger som legges ut. Der vi for få år siden erfarte at rundt halvparten av stillingene ble besatt av innkomne søkere, ser vi nå at et klart flertall av dem som rekrutteres i utgangspunktet ikke har søkt jobben selv. Det er i stor grad nå vår aktive jobb med potensielle kandidater som fører til at prosesser landes med dem man ønsker. Dette stiller enda større krav til oss som rekrutteringsrådgivere – vi bruker mer tid på å motivere og invitere personer med ønsket profil inn i prosessene, og må kanskje jobbe litt annerledes og enda smartere enn før. Det er spennende å være i en bransje med store endringer. En ting er sikkert; vi jobber helt annerledes med rekruttering nå sammenliknet med da vi startet opp for 20 år siden.

I det julen nærmer seg går våre tanker mest av alt til dem som strever, enten de er på flukt, motvillig i krig, eller sliter med å få endene til å møtes. Vi håper året som kommer blir et år der også freden kommer tilbake. Men også der mennesker på flukt får muligheter både i arbeidsmarkedet og samfunnet ellers.

Riktig god jul fra alle oss i Cappa!