Nominer kandidater til Årets Franchisekjede og Årets Franchisetaker 2024

Du kan nå og frem til 26. januar 2024 nominere kandidater til Årets Franchisekjede og Årets Franchisetaker!

Prisene deles ut på Franchisekonferansen i Oslo 21. mars 2024.

Du kan nominere din egen eller andres kjeder til «Årets Franchisekjede». Juryen vil basert på nomineringen innhente ytterligere informasjon hos kjeden.

Når det gjelder nominering til «Åres Franchisetaker» kan kjedens representant nominere en av sine franchisetakere til «Årets Franchisetaker». Dermed er det kun én representant fra kjedeledelsen som har anledning til å nominere en kandidat fra egen kjede. Ved registrering skal du svare på noen enkle spørsmål rundt hvorfor du mener Franchisetakeren bør nomineres. Juryen vil basert på nomineringen innhente ytterligere informasjon hos kjeden.

Eie Eiendomsmegling ble årets Franchisekjede i 2023 

I april tidligere i år ble Franny Awards utdelt på den årlige Franchisekonferansen. Eie Eiendomsmegling ble tildelt heder og ære gjennom å bli kåret til Årets Franchisekjede. Årets Franchisetaker ble Jan Erik Larsen fra Pizzabakeren.

I spissen for arrangeringen av Franchisekonferansen samt kåringen av Franny Awards står Norges Franchiseforening, FranchiseArkitekt og Hovedorganisasjonen Virke.

Neste års Franchisekonferanse blir avholdt 21. mars 2024. Her får både kjeder og franchisetakere anledning til å vise seg frem. Juryene for begge prisene oppfordrer både franchisekjeder og franchisetakere som har utmerket seg gjennom 2023, til å delta i nominasjonsprosessen.

Nomineringen til begge prisene kan skje på www.norgesfranchiseforening.no eller www.franchisearkitekt.no.

Årets Franchisekjede

Det er nå sjette året Årets Franchisekjede kåres. Nytt av året er at prisen deles ut av Norges Franchiseforening. Foreningen har tre representanter fra styret med i juryen, sammen med representanter fra tidligere års jury.

– Vi ønsker å fremheve franchisekjeder som har utmerket seg positivt i året som har gått. Vi ser på en rekke faktorer som sier noe om franchisekonseptet og driften i kjeden, sier Sven Hars, styreleder i Norges Franchiseforening og leder av juryen.

Jury Årets franchisekjede 2024:

 • Sven Hars, styreleder Norges Franchiseforening, juryleder
 • Asle Bjerkebakke, Elon Group, styremedlem Norges Franchiseforening
 • Nina Kleppe, Specsavers, styremedlem Norges Franchiseforening
 • Endre Storløkken, advokatfirmaet SGB
 • Erik Fagerlid, selvstendig konsulent
 • Fredrik Vegsgaard, partner, Cappa
 • Svein Erik Davidsen, salgsdirektør, Virke

Prisen skal applaudere kjeder som går foran for å tilpasse seg endringer i markedet og rammebetingelser. Kjeder som er innstilt på å vurdere balansen i den økonomiske modellen når konkurransen og rammebetingelsene «drar seg til».

–Det er mange eksempler på kjeder som lar franchisetakerne lide når markedet endres. De gjør ikke nok med balansen i samarbeidet og fordelingen mellom franchisetaker og franchisegiver, påpeker jurylederen. Franchise skal være lønnsomt for både giver og taker. Franchise skal også lønne seg for kundene, da en franchisetaker gjerne strekker seg lenger for å gjøre en kunde fornøyd og lojal. For at en franchisekjede skal overleve og vokse er det avgjørende å ha fornøyde franchisetakere. Juryen vil derfor intervjue et tilfeldig utvalg franchisetakere for å undersøke franchisetakernes tilfredshet og om det er en positiv stemning i kjeden. At franchisetakerne føler de blir hørt og at det eksisterer tillit mellom partene.

– Kjedene som nomineres og vinner en slik pris kan bruke dette aktivt internt. Det vil også være et kvalitetsstempel ut mot kunder og samarbeidspartnere. Ikke minst vil det telle positivt i rekruttering av franchisetakere og øvrige medarbeidere til kjeden, poengterer Hars.

Finalistene til å motta prisen Årets Franchisekjede vil bli offentliggjort i begynnelsen av mars 2024.

Kjedene kan foreslå seg selv, eller bli foreslått av andre. I prinsippet kan hvem som helst foreslå en kjede, men kjeden må deretter selv godta å bli vurdert som kandidat. Det understrekes at alt juryarbeid er konfidensielt, og at alle opplysninger behandles fortrolig. En kjede trenger derfor ikke være engstelig for at noe negativt skal komme ut av en nominasjon.

– Her er vi kun opptatt av å synliggjøre hvem som utmerker seg i positiv forstand og ikke motsatt, beroliger juryleder Hars.

For å foreslå en kandidat til prisen, kreves kun navn på kjede samt en kort begrunnelse for nominasjonen. Juryen starer sitt arbeid rett etter nyttår og står fritt i sine vurderinger og vektlegging av kriterier. Juryen er påpasselig i forhold til habilitet og fortrolige opplysninger.

Årets franchisetaker

Jury Årets franchisetaker 2024

 • Solveig Stormo Kvam, senior rådgiver, Cappa – juryleder
 • Sven Hars, Norges Franchiseforening
 • Espen Iversen, founding partner Norges Franchiseforening -Head of Conquest & Outbound, If Forsikringssenter
 • Kashif Ahmad, founding partner Norges Franchiseforening – sales manager larger accounts, Azets Insight
 • Heidi Scheie, partner, Norscan Partners AS
 • Morten Olimb, Head of Business Banking Online Advice i Nordea
 • Marianne Bjarstad, bransjeleder Retail. Hovedorganisasjonen Virke

Årets Franchisetaker skal deles ut for fjerde gang. Prisen skal fremheve franchisetakere som både har oppnådd gode resultater og som fremstår som et forbilde for andre franchisetakere i kjeden.

– Vi gleder oss til å løfte frem enkeltpersoner som over tid har prestert ekstraordinært i sin kjede og bransje, som fremstår som forbilder gjennom klokt lederskap og gode resultater, sier Solveig Stormo Kvam, senior rådgiver i Cappa og leder av juryen som skal velge ut en verdig vinner.

– Vi håper og tror at mange ser betydningen av å vise frem gode representanter fra sitt franchisekonsept, sier Kvam.

Tre verdige kandidater vil fremheves som finalekandidater på konferansen. Alle franchisekjeder får muligheten til å foreslå én kandidat fra sin egen kjede. Kriterier Juryen leter etter franchisetakere som er dyktige til å etterleve konseptet, som har vist godt lederskap og oppnådd god lønnsomhet.

Juryen vil blant annet vurdere følgende kriterier:

 • Enhetens utvikling og lønnsomhet de siste tre årene
 • Utvikling/entreprenørskap innenfor virksomhetens rammer
 • Konseptlojalitet
 • Lederskap, bedriftskultur og evne til å motivere medarbeiderne
 • Samarbeid med andre franchisetakere og kolleger i kjeden

Det er kun én representant fra kjedeledelsen som har anledning til å nominere en kandidat fra egen kjede. Juryen starer sitt arbeid rett etter nyttår og står fritt i sine vurderinger og vektlegging av kriterier. Juryen er påpasselig i forhold til habilitet og fortrolige opplysninger. (Kilde: Pressemelding & Retailmagasinet)