Ekspandere din virksomhet? // Expand your business?

Trenger din virksomhet hjelp til å ekspandere?

Norwegian Fashion Center skal være Norges mest attraktive senter for omsetning av mote og livsstils-produkter, og være det ledende hus for inspirasjon og bransjeutvikling. Norwegian Fashion Center tilbyr en oversiktlig innkjøpsarena i et innbydende og moderne miljø på Fornebu. Deres unike konkurransefortrinn er stort mangfold under samme tak. Norwegian Fashion Center består ved åpning av 111 splitter nye showrom, med mer enn 450 varemerker. Nye utstillere etablerer seg fortløpende. 

Konsulentfirmaet Cappa er eksklusiv samarbeidspartner med Norwegian Fashion Center. Cappa er spesialister på ekspansjon via riktig rekruttering.

Cappa tilbyr:

 • Rekruttering av ledere, selgere, agenter, franchisetakere, masterfranchisetakere og andre nøkkelpersoner innen handelsnæringen i Norge.
 • Cappa hjelper kjedekonsepter med å ekspandere internasjonalt via et stort nettverk i Europa.
 • Cappa er en del av FranchiseArkitekt – Skandinavias ledende eksperter innen kjedeutvikling og franchise – hvor vi kan formidle ekspertise innen de fleste områder:
  • Rekruttering, eksport / import av kjedekonsepter.
  • Utvikle konsepter og bistå i ulike faser av ekspansjonen
  • Internkommunikasjon, intranett og håndbok
  • Finne riktige lokaler og forhandling av leiekontrakter
  • Juridisk bistand
  • Økonomisystemer
  • Leasing
  • Finansiering
  • Butikkdatasystemer

Vil du vite mer?

Vennligst ta kontakt for en hyggelig prat;

Does your business need assistance to expand?

The Norwegian Fashion Center intends to be Norway’s most attractive centre for the turnover of fashion and lifestyle products. In addition the centre aims to be the leading house for inspiration and continuous development within the fashion industry. The Norwegian Fashion Center offers an arena for procurements in welcoming and modern surroundings at Fornebu. Its unique competitive advantage is diversity and variety. Upon opening, the Norwegian Fashion Center already consisted of 111 new showrooms representing more than 450 brands. New exhibitors emerge on a regular basis.

The consultancy company Cappa is an exclusive cooperation partner with Norwegian Fashion Center. Cappa is specialised in expansion by applying the correct recruitment processes.

Cappa offers:

 • Recruitment of leaders, salespersons, agents, franchisees, master franchisees and other key roles within the retail business in Norway.
 • Cappa assists chains to expand their business internationally through a huge network in Europe.
 • Cappa is a part of FranchiseArkitekt – Scandinavia’s leading experts within development of chains, concepts and franchise- this is where we convey expertise within most areas:
  • Recruitment, export/import of different chain concepts
  • Develop concepts and assist through different phases of the expansion
  • Internal communication, intranet and handbooks
  • Find the correct locations and negotiate rental contracts
  • Legal assistance
  • Economy systems
  • Leasing
  • Financing
  • Data systems for stores

Would you like to know more?

Please contact us;