Søker du agenter? // Seeking agents?

Ønsker du agenter i Norge?

Norwegian Fashion Center skal være Norges mest attraktive senter for omsetning av mote og livsstils-produkter, og være det ledende hus for inspirasjon og bransjeutvikling. Norwegian Fashion Center tilbyr en oversiktlig innkjøpsarena i et innbydende og moderne miljø på Fornebu. Deres unike konkurransefortrinn er stort mangfold under samme tak. Norwegian Fashion Center består ved åpning av 111 splitter nye showrom, med mer enn 450 varemerker. Nye utstillere etablerer seg fortløpende.

I samarbeid med Norwegian Fashion Center tilbyr rekrutteringsselskapet Cappa å finne agenter i Norge til motehus, mono- og multi-brands fra hele verden.

Det er to måter å få bistand på:

 1. Markedsføre ledig agentur til vår database med potensielle agenter.
  Cappa har bygget opp en unik database med personer og selskaper som søker nye agenturer. Vi informerer om ledige agenturer til disse og formidler kontakt videre.
 2. Headhunting / search etter nye agenter
  Cappa har mer enn 15 års erfaring fra rekruttering til motehus, mono- og multi-brands og kjeder i handelsnæringen i Norge. Vi tilbyr headhunting / search og annonsering etter nye agenter. Denne tilnærmingen å rekruttere agenter på vil skape fullt fokus fra første dag og gi stor sannsynlighet for å finne en god representant for ditt varemerke.

Vil du vite mer?

Vennligst ta kontakt for en hyggelig prat;

Are you looking for agents in Norway?

The Norwegian Fashion Center intends to be Norway’s most attractive centre for the turnover of fashion and lifestyle products. In addition the centre aims to be the leading house for inspiration and continuous development within the fashion industry. The Norwegian Fashion Center offers an arena for procurements in welcoming and modern surroundings at Fornebu. Its unique competitive advantage is diversity and variety. Upon opening, the Norwegian Fashion Center already consisted of 111 new showrooms representing more than 450 brands. New exhibitors emerge on a regular basis.

In cooperation with Norwegian Fashion Center Cappa seeks and find agents in Norway for different fashion houses, mono- and multibrands from all over the world.

There are two ways of getting assistance:

 1. Marketing of available agencies to our database of potential agents
  Cappa has built up a unique database of persons and companies that search for new agencies. We market available agencies to these and convey further contact.
 2. Headhunting / search for new agents
  Cappa has more than 15 years of experience in recruiting for fashion houses, mono- and multibrands and chains within retail in Norway. We offer headhunting/search and advertising for new agents. This approach in recruiting agents will create full attention from the first day and the probability of finding a good representative for your brand will be higher.

Would you like more information?

Please contact us;