Pizzabakeren er Årets Franchisekjede 2022

Pizzabakeren kåret til Årets Franchisekjede i 2022.

Juryens begrunnelse:

Juryen begrunner sitt valg av vinner slik:

«Vinneren er en kjede som har brukt franchise som modell i mange år. De har et forretningskonsept som legger til rette for høy motivasjon og sterk eierskapsfølelse ute i enhetene. Kjeden har opplevd en ekstrem vekst, men viser også stabilitet og levedyktighet over tid. Både hos franchisegiver og franchisetakere.

Menneskene bak kjeden får gode tilbakemeldinger på at de har skapt et levedyktig konsept og sterkt merkenavn i en bransje som opplever sterk konkurranse fra både norske og internasjonale aktører. Det virker som det er meget god stemning og tilfredshet ute blant de franchisetakerne vi i juryen har snakket med. Ledelsen får også gode tilbakemeldinger på kvalitet, opplæring, tilgjengelighet og struktur.

Kjeden har et godt renomme og trenger sjelden å søke aktivt etter nye franchisetakere – Potensielle kandidater tar kontakt med dem direkte, eller jobber i organisasjonen fra før.

Prisen tildeles en kjede der gründerne nylig har kjøpt tilbake selskapet, og vil fortsette ekspansjonen både i Norge og andre land. Vi gratulerer Pizzabakeren med prisen Årets Franchisekjede.»

Fjerde år prisen deles ut

For fjerde gang kåres Årets Franchisekjede i Norge. Hovedansvarlig for prisutdeling er FranchiseArkitekt i Norge og Hovedorganisasjonen Virke. Prisen deles ut på Franchisekonferansen 2. mai 2022, som arrangeres hos Virke i Oslo. Årets Franchisekjede skal være en franchisekjede som har utmerket seg positivt i året som har gått. Kjeden kan befinne seg i alle bransjer (retail, servering, tjenester, B2B). Årets Franchisekjede må ha drevet franchisedrift siste 12 mnd i Norge, med minimum tre franchiseenheter.

Juryleder Frode Finsrud meldte om ny rekord i antall påmeldte kandidater, og konkurransen var sterkere enn noen gang. Selv om det bare kan kåres én vinner, er det sterkt å havne blant de fem finalistene.

Finalister til prisen Årets Franchisekjede 2022:

 • Eie Eiendomsmegling
 • If Forsikring
 • Kvik
 • Pizzabakeren
 • Specsavers

Juryen foretok en sammensatt vurdering med betydelig vekt på blant annet:

 • Franchisekonseptets oppbygging og kvalitet
 • Hvorvidt kjeden fremstår som et forbilde innen sin bransje
 • Evne til fornyelse og tilpasning til nye rammebetingelser
 • Økonomisk utvikling og lønnsomhet
 • Franchisetakeres tilfredshet
 • Holdning til samfunnsansvar, etikk- og miljøspørsmål

Juryen
Juryen i 2022 har bestått av:

 • Frode Finsrud (juryleder), Managing partner, rekrutteringsselskapet Cappa
 • Marit H. Evensen, Bransjedirektør Retail, Virke
 • Sven Hars, Managing Partner, FranchiseArkitekt
 • Endre Storløkken, Advokatfirmaet SGB Storløkken
 • Nils Vanebo, Redaktør, Retailmagasinet
 • Erik Fagerlid, Konsulent

Cappa gratulerer Pizzabakeren med den gjeve prisen!

Av Cappa, mai 2022.