Vill du expandera i Norge?

Cappa är specialister på rekrytering av chefer, nyckelpersoner, franchisetagare, partnere och masterfranchisetagare i Norge.

Cappa fokuserar på rekrytering till kedjor inom detaljhandeln, servering och tjänsteföretag. Vi bistår även leverantörer, aktörer i fastighetsbranschen, logistik och köpcentra. Årligen rekryterar Cappa ca. 150-200 chefer och mellanchefer till kunder i Skandinavien. Företaget blev etablerat i 2002, och flera kunder har varit med oss sedan början.

Grundarna har erfarenhet av rekrytering och konsultverksamhet, sedan mitten av 90-talet. Företaget har sitt huvudkontor i Oslo, men arbetar över hela Norge med kunder från hela värden.

Cappa är ett framsynt företag med duktiga medarbetare, beprövade metoder och ett starkt nätverk i Skandinavien. Cappa är till exempel medlem i det skandinaviska konsultnätet FranchiseArkitekt, som är en ledande professionell miljö inom att bygga och utveckla av kedjor.

In search of excellence är vårt motto. Det innebär att vi gör vårt yttersta för att söka upp och etablera positiv kontakt med de mest lämpade kandidaterna för positioner som vi arbetar på. Det innebär också att vi har använt och använder en hel del resurser för att optimera sökningen och rekryteringsprocessen.

Affärsidé

Cappa ska erbjuda konsulttjänster som är relaterade till mänskliga resurser. Målet är att förbättra våra kunders konkurrenskraft genom lämplig rekrytering, utvärdering, utveckling och uppföljning.

Vision

Cappa ska vara Skandinaviens ledande företag inom rekrytering och urval av chefer, franchisetagare och nyckelpersoner till kedjor. Kunder, kandidater och samarbetspartners ska uppleva Cappa som en pålitlig kompetens inom rekrytering, utveckling och etablering av kedjor och handelsföretag.

Värderingar

Cappa har fem grundläggande värderingar som båda kandidater, kunder och partners skall mötas av. En rådgivare från Cappa ska vara:

  • Trovärdig
  • Grundlig
  • Effektiv
  • Entusiastisk
  • Professionell

Metod

Cappa är mycket fokuserad på att leverera tjänster av hög kvalitet, och alla våra metoder och rutiner bygger på att stödja detta.

Cappa använder psykometriska verktyg (verktyg för att avslöja personlighetsdrag och förmågor) som godkänts av Det Norske Veritas (DNV).

Vänligen kontakta senior partner Fredrik M. Vegsgaard för ytterligare information om våra tjänster.

Mail: fredrik.vegsgaard@cappa.no
Tel: + 47 23 38 38 82 /  + 47 23 38 38 80.

Cappa AS, organisationsnummer: 879 996 902 MVA.