Vi ønsker Bio Energy velkommen som ny kunde!

Bio Energy er leverandør av fremtidsrettet og klimavennlig ren energi. Løsningene er lokale, og omfatter produksjon av varme og damp til blant annet industri, bygg og anleggsvirksomhet. Selskapet har høyt fokus på å levere prosjekter med fornuftig økonomi, innovative og bærekraftige tekniske løsninger.

Bio Energy er ikke bundet av teknologi eller produkt, men benytter den mest optimale teknologien, enten det er anlegg for biobrensel, varme til asfaltverk, varmepumper eller damp til produksjon.

Cappa takker for tilliten, ledige stillinger finner du her.

Hjemmesiden til Bio Energy finner du her.