Cappa fra begynnelse til fortsettelse

Cappa består i dag av 8 ansatte, og mener de har funnet sin oppskrift på suksess. En ekte gründerbedrift, der eierne fortsatt er aktive i driften. Som så mange andre selskaper har Cappa vært gjennom ulike faser i utviklingen av selskapet. Offisielt ble Cappa etablert i 2002, men historien til selskapet startet lenge før det.

Cappa ble etablert
På 90-tallet jobbet gründerne Frode Finsrud og Fredrik Vegsgaard sammen i konsulent- og rekrutteringsvirksomhet. Drømmen om å starte noe eget hadde alltid ligget der for begge to. Med årene vokste også ønsket om å fordype seg i og rendyrke rekrutteringsfaget for makkerne. Deres arbeidserfaring sammen og gode jobbkjemi la grunnlaget for samarbeidet, og Cappa ble født i et lite lokale på Skullerud.

Valg av spesialiseringsområde
Innen rekruttering er det like mange spesialiseringsområder som det er ulike bransjer. Valget med å rekruttere franchisetakere og nøkkelpersoner innen varehandel ble basert på det gründerne mente var et «hull» i markedet samt tilsvarende rekrutteringserfaring. Det er ikke uten grunn at Cappa sier de er eksperter innen sitt fagfelt med over 20 års bransjeerfaring og med rundt 80-100 løste rekrutteringsoppdrag i året. Cappa har, med sin erfaring og kunnskap, vært en viktig bidragsyter i etableringen av en rekke kjeder og handelsvirksomheter, der nøkkelpersoner har hatt betydningsfulle verv som styremedlemmer i Norges Franchise Forening, jurymedlemmer i handelsorganisasjonen Virke og Franchisearkitekt.

Cappa er ikke bare et rekrutteringsselskap som har overlevd, men har også hatt positive årsresultater hvert år siden 2002.

Utfordrende tider
Gründerne har aldri vurdert å gi opp, det har heller vært dager de har fått bekreftet at valg av nisje har vært riktig. Allikevel har det vært perioder i løpet av selskapets historie som har vært mer utfordrende enn andre perioder, som i 2009 da effektene av finanskrisen også rammet Cappa. Det ble tatt grep da omsetningen var 1,2 millioner lavere enn i 2008. Resultatet var at omsetningen økte med 3,5 millioner i 2010. Mange rekrutteringsselskap har kommet og gått i løpet av Cappas eksistens. Cappa er ikke bare et rekrutteringsselskap som har overlevd, men har også hatt positive årsresultater hvert år siden 2002. Selv om det finnes konkurrerende virksomheter er Cappa alene om å spisse spesialiseringen inn på rekruttering av franchisetakere, og det er mer vanlig i dag å benytte rekrutteringstjenester innen handel og service enn for 15 år siden. Gründernes valg av spesialiseringsområde og fremsynthet med å tette dette «hullet» har vist seg å være et riktig valg.

Den teknologiske utviklingen har krevd at Cappa har utviklet og tilpasset sine arbeidsmetoder, og åpnet opp for nytenkning.

Arbeidsmetode
Cappa holder til i Oslo, men rekrutterer til stillinger i hele landet, samt noe utover Norges landegrenser. Arbeidsmetoden for å finne de beste kandidatene består av en kombinasjon av headhunting og annonsering. Den teknologiske utviklingen har krevd at Cappa har utviklet og tilpasset sine arbeidsmetoder, og åpnet opp for nytenkning. Spesielt sosiale medier som Facebook og LinkedIn har vist seg å være virkningsfulle og viktige kanaler for å kommunisere og nå ut til potensielle kandidater. Bloggen «Fra hode til hode» er et viktig ledd i så måte. Videre er kvalitetssikring som referansesjekk og tester godt innarbeidede rutiner i rekrutteringsarbeidet.

Dyktige ansatte
Cappa mener at gode ordninger tiltrekker dyktige folk med god utdannelse. En del aktører i rekrutteringsbransjen er provisjonsbasert, men Cappa har av erfaring valgt en annen strategi fordi de mener dette minimerer egosentriske holdninger og fremmer teamarbeid som gir de gode løsningene. I Cappa får ansatte muligheten til å påvirke, og flinke medarbeidere får ansvar.

cappa_01

 

IMG_5533