CV-skrivingens kjøreregler

I de aller fleste jobbsøkerprosesser må man levere en CV, enten en ferdigskrevet eller elektronisk som man fyller ut på en nettside. Det finnes mange tips på hvordan skrive CV, allikevel opplever vi i Cappa at mange av CV’ene vi mottar er mangelfulle og rotete. CV’en er ofte det første rekrutteringsselskap ser på, og man vil jo at førsteinntrykket skal være best mulig. Hva bør man tenke på når man skriver en CV? Det er noen enkle kjøreregler som vi tar for oss i dette innlegget.

Generelle huskeregler

Først og fremst, hvilket språk er stillingsannonsen du ønsker å søke på skrevet på? Vi mottar altfor ofte CV’er som er skrevet på engelsk når stillingsannonsen er skrevet på norsk. Det virker da som kandidaten ikke har fulgt med i timen. Man skal svare med det samme språket, både i CV’en og i søknaden, som stillingsannonsen er skrevet på.

vårt klare råd er å tilpasse CV’en sin på samme måte som man gjør med søknader

Vi kommer da inn på kjernen i det vi ofte opplever, nemlig at søkere kun lager én generell CV som sendes ut til alle stillinger, og tar seg ikke bryet med å tilpasse CV’en. Men vårt klare råd er å tilpasse CV’en sin på samme måte som man gjør med søknader. Det viser motivasjon for akkurat den stillingen, og gir et godt helhetsinntrykk. CV’en skal gi et kjapt innblikk i hvem du er med dine erfaringer og at du matcher stillingens krav. Videre, er en tommelfingerregel at en CV helst skal kun være på én side, maks to. Vi skanner raskt over, og det er derfor viktig at man er selektiv på hva man velger å legge fokus på i CV’en slik at det ser ryddig og oversiktlig ut. Generelt er vårt tips å bruke tid på å lage en god CV. Med en god CV som utgangspunkt, er det ikke nødvendigvis så mye som skal til for å oppdatere den, samt skreddersy til hver enkelt stilling du søker på.

Innhold i CV’en

Det er visse regler på hvordan en standard CV skal være oppbygd og hva slags informasjon man bør ha med. Vi har listet opp hva vi mener en god CV bør inneholde:

Personalia
Personalia øverst på CV’en skal inneholde fullt navn, fødselsdato, adresse, sivilstatus, antall barn, mailadresse og telefonnummer. Evt. også LinkedIn-link. Tenk på hva slags mailadresse du oppgir. For eksempel kosebamse6@hotmail.com virker useriøst.

Bilde
Det er ikke noe krav om å ha et portrettbilde, men det gjør det enklere for vedkommende som behandler din søknad å huske deg. Velger du å ta dette med, så tenk på hvilket bilde du velger og hva slags signaler dette gir. Et bilde fra en fest med drinken i hånden passer ikke inn i denne settingen.

Nøkkelkvalifikasjoner/personlige egenskaper
Hva har du mye erfaring med som du vil si er dine kvalifikasjoner? Vær forberedt på at dette er noe du kan bli spurt om å utdype og forklare i intervjuet. Skreddersy dine nøkkelkvalifikasjoner til den spesifikke stillingen du søker på. Hvis du har mye internasjonal erfaring og det for eksempel kommer fram av stillingsannonsen at det er et pluss, så få dette fram så tidlig som mulig. Hvis dette ikke er viktig i en annen stilling du søker på, så fremhev kanskje annen kompetanse som passer bedre.

Arbeidserfaring og utdannelse

 • Plassering av arbeidserfaring og utdannelse
  Hva var din siste erfaring? List opp i kronologisk rekkefølge. Hvis du er nyutdannet, plasser utdannelse før arbeidserfaring, og motsatt hvis du er i jobb.
 • Dato på arbeidserfaring
  Få alltid med full dato på arbeidserfaring! Altfor mange noterer bare ned årstall, og det kan være veldig misvisende. For eksempel hvis du startet i en stilling januar 2015 og sluttet desember 2015, men kun har med årstall, er det umulig å vite om arbeidsforholdet varte i kun en måned eller et år.
 • Utfyllende informasjon om dine erfaringer
  Det er spesielt viktig under arbeidserfaring å skrive litt om dine ansvarsområder og kompetanse du har opparbeidet deg på hver stilling. Det er ikke alltid en stillingstittel ene og alene er beskrivende for dine arbeidsoppgaver. Kanskje du har fått mer ansvar eller at du har erfaring med noe som er et krav eller fordel i stillingen du søker på. Det kan også være hensiktsmessig å få kort fram om spesielle fag eller erfaringer under utdanningen, spesielt hvis man har manglende arbeidserfaring.
 • Hull i CV’en
  Har du lengre perioder uten jobb kan dette virke negativt, og vi vil alltid lure på hva som er årsaken til dette. Det kan skyldes sykdom, permisjon, at du var hjemmeværende, at man er jobbsøkende osv. Da kan det være lurt å utdype dette i CV’en.
 • Korte arbeidsforhold
  Mange korte arbeidsforhold kan være lite heldig i den forstand at man gir inntrykk av at man ikke har langsiktige utsikter i et framtidig arbeidsforhold. Også her er nøkkelen å utdype. Få frem om det for eksempel er snakk om vikariater, ekstrajobber, om arbeidsgiver har lagt ned, blitt kjøpt opp, fusjoner, navneskifte eller andre endringer.

Kurs
Har du deltatt på kurs av jobbmessig betydning privat eller som tidligere arbeidsgiver har arrangert, så få dette med. Skriv gjerne også evt. sertifisering eller godkjenning.

Styreverv/frivillig verv
Hvis dette er aktuelt for deg, så få dette gjerne også med.

Språk
List opp hvilke språk du behersker og hvilket nivå.

Datakunnskaper
List opp hvilke programmer du behersker godt. Skriv evt. nivå (for eksempel superbruker, ekspert, normalt brukernivå e.l.).

Fritidsinteresser
List opp noen få interesser på hva du liker å bruke fritiden din på. Ved å beskrive dette får vi et bedre helhetsinntrykk av hvem du er. Det er også en fin måte å bryte isen på i et evt. intervju.

Referanser
Skriv for eksempel «Referanser gis på forespørsel». Hvis du velger å oppgi referansepersoner på CV, sørg for at de er informert og at telefonnummer er riktig! (Referanser kontaktes normalt ikke før etter intervju er gjennomført).

Enkel CV-mal kan lastes ned her (Word) eller her (PDF).

Lykke til!