Spørsmål man ofte stiller seg ved vurdering av franchise

Vi møter stadig vekk på de samme spørsmålene fra potensielt blivende franchisetakere. Her besvarer vi noen av de mest stilte spørsmålene fra kandidater.

Hvorfor skal jeg bli franchisetaker når jeg har en fast og trygg jobb i dag?

Mange som blir franchisetakere må si opp en fast og trygg stilling, og begi seg ut på et litt mer ukjent område, og det kan oppleves litt skremmende. Vi lister opp fordelene og ulempene ved franchise nedenfor:

Hva er fordelene med franchise?

  • Drømmen om å drive noe eget kan gå i oppfyllelse. Man får være sin egen sjef og skape sin egen arbeidsplass.
  • For mange er det givende at innsatsen man legger i arbeidet går tilbake til egen lomme. Det ligger derfor gode muligheter for solid inntjening og utbytte fra eget selskap.
  • Lokalt eierskap legger til rette for større engasjement, høyere omsetning og bedre resultater.
  • Franchisetakere får tilgang til et gjennomprøvd konsept og merkenavn, gode innkjøpsbetingelser, felles profilering og markedsføring, opplæring og oppfølging, felles teknisk plattform og system.
  • Franchisegiver tilrettelegger for franchisetaker slik at man skal kunne konsentrere seg om å drifte enheten, og ikke bruke mye tid på administrative oppgaver.

Hva er ulempene med franchise?

  • Franchise vil alltid innebære en risiko i forhold til penger man stiller med som egenkapital eller sikkerhet. På den annen side er også oppsiden større, ved at man kan tjene mer penger til seg selv og bygge opp sin egen bedrift.
  • Man blir underlagt et system og sett med regler og rutiner som skal følges. Ikke alle trives med det.
  • Man bør ha et visst tidsperspektiv på samarbeidet, kontraktene varer som regel i flere år. For enkelte er langtidsperspektiv en fordel, for andre kan det være en ulempe.

Hvilken risiko tar jeg?

For å bli franchisetaker kommer man ikke utenom et krav til finansiering, og dermed vil det alltid være en risiko forbundet med det. Lederen av en stor franchisekjede i Norge sier det slik: ”Man må gå inn med såpass mye at man står grytidlig opp om morgenen, men ikke mer enn at man fortsatt sover om natten.”

Finansieringsmodellen og kravet til private innskudd varierer svært mye fra kjede til kjede. Noen kjeder er med på å finansiere store deler av investeringen inkludert evt. varelager/maskinpark/ lokaler, mens i andre kjeder er det franchisetakeren selv som finansierer investeringene og innkjøp knyttet til den nye enheten. Her er det ikke noe som er rett eller galt, og en løsning ett sted vil kanskje ikke fungere et annet sted. Det vanligste er allikevel at franchisetakeren driver ”for egen regning og risiko”. Snakk med din bankforbindelse og undersøk hvordan de stiller seg til å yte finansiering av en franchiseenhet. De bør også kunne gi deg råd om hvilken risiko som er forsvarlig, sett i forhold til din økonomiske situasjon.

Hva skjer om jeg ønsker å gi meg? Eller om jeg blir syk?

Lengden på en franchiseavtale varierer fra kjede til kjede, men vi ser at det vanligste er mellom 3-10 år. Skulle det inntreffe at du blir syk eller må ut i permisjon, så er du som oftest ansatt i ditt eget AS, og det vil fungere på samme måte som hvis du var vanlig ansatt et sted. Hvis omstendighetene blir slik at du ønsker deg ut av avtalen før den går ut, så har du ikke uten videre rett til å si opp avtalen. Noen har dog en oppsigelse på f.eks. ett år. I de fleste tilfeller er franchisegiver åpen for at eksisterende franchisetaker kan finne en erstatter slik at man kan gå ut av avtalen tidligere, eller de kan være behjelpelige på annen måte med å løse denne situasjonen.

Folk rundt meg gjør meg usikker på om jeg burde bli franchisetaker. Hva skal jeg gjøre?

Det å bli franchisetaker er en prosess, det er mye informasjon og fakta som må på bordet før man kan si at dette er riktig for deg. Det er avgjørende at du har et sterkt ønske om å drive for deg selv, og at man har tro på konseptet og forretningsideen. Det er vanlig at man ikke mottar all informasjon med en gang fordi mye er sensitiv informasjon som blir presentert nærmere i møter med oss og franchisegiver. I denne prosessen søker man naturligvis råd fra venner, familie og andre rådgivere da det omfatter flere fagområder som økonomi, jus, markedsføring, salg, administrasjon og ledelse, eiendom osv. Der man selv mangler kompetanse vil det være lurt med råd og input fra andre. I mange tilfeller anbefaler vi også kandidater å ta med seg mann/kone/partner i møte også, så man har noen å diskutere og sparre med. Det å bli franchisetaker er en stor avgjørelse og det er viktig at familien støtter deg og er med på avgjørelsen.

Vi anbefaler ofte kandidater å ta kontakt med eksisterende franchisetakere i den kjeden de vurderer å bli en del av, for hvem er vel mer relevant å forhøre seg med enn de med direkte erfaring? Når man føler at man har mottatt nok informasjon og spørsmål er besvart, så er det viktig å kjenne på sin egen magefølelse. Det vil aldri være noen garanti for at man lykkes, men det vi vet er at franchisetakere som er aktive i den daglige driften og har riktig innstilling har større sjanse for suksess.

Har jeg riktig bakgrunn?

Kravspesifikasjonene for en franchisetakerstilling vil variere fra kjede til kjede, men grovt oppsummert kan vi si at kunnskap, erfaring og personlighet er noe som ofte er en fellesnevner. I tillegg må man ha muligheten til å stille krav til finansiering. Mange franchisegivere verdsetter relevant erfaring fremfor utdannelse. Det er ofte en fordel hvis man har erfaring fra en tilsvarende jobb, men det er ingen garanti for å lykkes. Vi ser gang på gang at oppskriften på suksess er motivasjon, hardt arbeid og stå-på-vilje. Hvis man ikke har produkt- eller bransjekunnskap, så vil man alltid få grundig opplæring, og franchisegiver har en opplæringsplan som skal gjøre deg rustet til åpning av din egen butikk.

For flere spørsmål og svar, trykk her.